Na Valentína zápisné do knižnice pre zaľúbencov zadarmo

12.feb 2013

Takúto ponuku poskytne zamilovaným párom Knižnica P. O. Hviezdoslava 14. februára na všetkých svojich výpožičných miestach.

Členské na jeden rok zadarmo pre zaľúbené páry ponúka Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. Podmienkou je, aby do centrálnej knižnice alebo na ktorékoľvek jej výpožičné miesto prišli páry v deň svätého Valentína 14. februára. Obaja sa môžu zapísať a získať tak výhody Valentínskeho zápisného. Podľa pracovníkov knižnice bude na nich určite vidno na prvý pohľad, že ide o zaľúbencov .

Knižnica P. O. Hviezdoslava má vo svojom fonde takmer 227 tisíc kníh, len za minulý rok kúpili 5 920 kníh. Vlani mali viac ako 537 tisíc výpožičiek, z toho bolo 136 tisíc detských klientov. Knižnica poskytla svojim členom aj 115 tisíc kusov periodík.

SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs