Chrániť, sporiť a riadiť prírodné zdroje

12.feb 2013

Jedna planéta. Jeden domov. Chráňme ho spolu. Je to základný slogan širšej ekologickej akcie, ktorá sa prvého februára začala v Belehrade, aby v polovici februára pokračovala v Novom Sade a skončila sa v Niši.

Usporiadatelia, čiže Svetový fond na ochranu prírody (WWF) a Coca-Cola systém v Srbsku objavili pomerne neštandardný, no účinný spôsob pozdvihnúť povedomie verejnosti o klimatických zmenách a význame zachovania modrej planéty. Zložkou podujatí v Kultúrnom stredisku Belehradu neboli teda len environmentálno-tematické výstavy, stretnutia a rozhovory, ale aj názorné praktické rady ako politikou drobných krokov a opatrení dosiahnuť pozoruhodné úspory zdrojov a energií, zvlášť prúdu a vody. Tak sa napr. prostredníctvom kvízu dalo dozvedieť, aké množstvá vody potrebujeme nielen na hygienu, ale aj na určitý výrobok či službu, cez fotografie prírodných krás krajiny posmeliť zachovať si ich čím dlhšie v pôvodnej podobe, prostredníctvom tzv. zelených škôl pestovať správny vzťah k životnému okoliu.

Z vlaňajších akcií ku Dňu Dunaja

Keďže radšej počuť ako prečítať, radšej vidieť ako počuť a radšej zažiť ako to všetko, návštevníci k dispozícii mali nainštalovanú časť domu,  kde  na tvári miesta mohli zistiť, ako rýchlo a účinne  sporiť energiu, tak zároveň vplývať na zachovanie prírody. Bola tu aj príležitosť zbadať, aký ekologický odtlačok nechávajú po sebe, dozvedieť sa, ako sa eko-správajú, čiže ako ich životný štýl a zvyky vplývajú na potenciál Zeme absorbovať negatívne účinky našich aktivít. Lebo, každý z nás, dakto viac, iný menej, troví prírodné zdroje planéty. Tá spotreba závisí od celého radu okolností: kde i ako bývame, ako cestujeme, stravujeme sa, vôbec žijeme.

– Jedným zo zásadných cieľov tohto projektu je zveľaďovanie udržateľného riadenia prírodných zdrojov. Táto akcia je len jednou v šnúre podujatí, ktorými WWF spolu s  Coca-Cola systémom  globálne a lokálne poukazuje na význam ochrany prírody, vynachádza a uplatňuje praktické východiská na zachovanie životného okolia. Potreby ľudstva po prírodných zdrojoch sú približne päťdesiat percent nad úrovňou, ktorú planéta dokáže zniesť. Skutočnosťou je, že i Srbsko žije nad svojimi prírodnými možnosťami. Preto je veľmi dôležité zmenšiť emisiu plynov, ktoré spôsobujú skleníkový efekt, ako aj to, aby každý z nás zmenšil spotrebu zdrojov, a tým prispel k zachovaniu prírody. Klimatické zmeny sú jednou z najviac znepokojujúcich skúšok súčasnosti. Lebo ak budeme pokračovať takýmto tempom, do roku 2050 budeme potrebovať dve planéty na uspokojenie ročnej potreby prírodných zdrojov… – uvádza Duška Dimovićová, riaditeľka programu pre Srbsko WWF.

– Do tejto akcie chceme zapojiť čím väčší počet občanov, s cieľom aby počuli praktické rady o zachovaní prírody, a následne ich každodenne uplatňovali, lebo len spoločnými silami môžeme realizovať veľké zmeny… –  vyzdvihuje Milica Stefanovićová, predstaviteľka Coca-Cola systému. Je toho názoru, že je úloha spoločností v tom veľmi dôležitá. To spôsobilo, že sa aj v tej jej experti už roky angažujú na zredukovaní ekologického odtlačku: zmenšením množstiev vody používanej na výrobu, tiež plastických obalov, uvádzaním nových balení, ktorých tretina je rastlinného pôvodu, inými opatreniami a iniciatívami.

Heslo Uvažuj globálne, konaj lokálne zrejme možno uplatniť aj v rovine environmentálnej. Kiežby ale akcií tohto druhu bolo častejšie a viac aj na iných dejiskách: v školách, domácnostiach, firmách a továrňach, miestnych spoločenstvách a mestách. Potom by nám iste neviselo toľko ekologických a klimatických otázok a otáznikov nad vlastnou budúcnosťou.

O. F.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs