Nižšia cena obilnín a sóje

12.feb 2013

Z PRODUKČNEJ BURZY

Všeobecný pád cien najvýznamnejších obilnín a olejnín na svetovom, ale aj na domácom trhu nebol v súlade s odhadmi najskúsenejších svetových analytikov a ani domácich odborníkov, ktorí sa týmto odvetvím zaoberajú. Kľúčové argumenty pre prognózu o raste cien a zmenšených zásobách základných poľnohospodárskych výrobkov vo svete, ale aj u nás, sú však aj naďalej aktuálne. Medzitým, znížený dopyt ako následok stále prítomnej globálnej ekonomickej krízy, ako aj otváranie nových trhov v krajinách Ďalekého východu, sú príčinou zníženia cien najväčších svetových vývozcov, s cieľom získať perspektívne najväčších svetových kupcov obilnín a olejnín.

V Srbsku sú ceny poľnohospodárskych komodít stále nižšie, pretože dopyt po nich je minimálny. V dňoch od 4. 2. do 8. 2. 2013 na Produkčnej burze v Novom Sade finančná hodnota obratu v porovnaní s predchádzajúcim týždňom bola o 23,05 % nižšia.

Cena pšenice sa stabilizovala na úrovni 28,62 din/kg (26,50 bez DPH). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom je to o 0,56 % menej.

S kukuricou sa obchodovalo po priemernej cene 23,30 din/kg (25,16 s DPH), čo je o 4,50 % menej ako v predchádzajúcom týždni. Aj keď je tohto tovaru u nás čoraz menej, ani takto slabá ponuka nedokáže zvýšiť dopyt na licitáciu vyššej ceny. Je len otázkou dní, kedy na domácom trhu nastanú problémy so zaobstarávaním kukurice z domácich zásob.

Najvýraznejší cenový pokles v uvedenom období zaznamenala sója. Jej priemerná cena bola 62,99 din/kg (58,32 bez DPH), čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 2,96 % menej.

Na novosadskej burze sa obchodovalo so slnečnicovými výliskami, ktorých cena bola 35,76 din/kg (29,80 bez DPH), s minerálnym hnojivom NPK 9 : 15 : 15 po cene 41,04 din/kg a minerálnym hnojivom AN po 36,73 din/kg.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs