Nové úvery pre vojvodinských poľnohospodárov

12.feb 2013

AKTUÁLNE

 

Poľnohospodári vo Vojvodine sa môžu uchádzať o získanie úverov piatich úverových línií Pokrajinského fondu pre rozvoj poľnohospodárstva.

Od 3. februára 2013 v rámci nového jarného cyklu budú poskytované úvery na zaobstaranie závlahových systémov, fóliovníkov, skleníkov, včelstiev, včelích úľov a včelárskych potrieb, úvery na založenie viacročných porastov viniča a potrebného vinohradníckeho príslušenstva, ako aj úvery na kúpu novej poľnohospodárskej techniky.

Aj v tomto roku sa bude pokračovať v znižovaní úrokovej sadzby, ktorá sa bude pohybovať od 1 do 2 % na ročnej úrovni.

Úvery na zaobstaranie závlahových systémov budú schvaľované s najnižším – jednopercentným úrokom. Za ostatné úvery budú ročné úroky na úrovni dvoch percent. Celkový rozpočet schválený na tieto účely je 950-tisíc eur. Najviac prostriedkov – 400-tisíc eur je určených na zaobstaranie novej techniky, 300-tisíc eur na závlahové systémy.

Súbeh na zaobstaranie novej techniky, včelstiev, včelích úľov a včelárskych potrieb, na založenie viničových sadov bude otvorený do 3. marca 2013. Súbeh na zaobstaranie závlahových systémov, skleníkov a fóliovníkov bude otvorený, pokým sa nerozdelia všetky na to určené financie.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs