Nadačný fond Macek

11.jún 2013

Podnikateľ z Nitry Viktor Macek je Petrovčanom dobre známy takmer dve desaťročia. Kedysi osobne a ako vedúci predstavenstva mesta viackrát sa pričinil o rôznorodú pomoc. Azda preto sa mu domáci odvďačili titulom čestného občana Báčskeho Petrovca. Pán Macek neraz finančne a hmotne pomohol petrovské gymnázium, resp. internát. Teraz sa podujal založiť základinu Macek, ktorá každoročne odmení najlepších žiakov gymnázia v Petrovci. Po prvýkrát sa v dejinách gymnázia vo štvrtok 6. júna udeľovali štipendiá z nadačného fondu Macek.

V spoločnosti Viktora Maceka tí najlepší z petrovského gymnázia

V spoločnosti Viktora Maceka tí najlepší z petrovského gymnázia

Za prítomnosti početných hostí, učiteľov a žiakov v Slávnostnej sieni GJK sa o založení nadácie Macek zmienil riaditeľ gymnázia Paľo Belička. Podľa pravidiel základiny za školskú a mimoškolskú činnosť v uplynulom roku odmenili siedmich žiakov školy a tri skupiny. Finančný podiel v hodnote 100 eur tohto roku si prebrali Jaroslava Slavková, Jaroslava Majerová, Anna Berédiová, Michal Belička, Benjamín Kunčák, Tabita Sára Eliášová a Dávid Dinga. Skupinovo si toto ocenenie zaslúžili futbalové mužstvo žiackeho domova, gymnaziálna folklórna skupina a dievčenská spevácka skupina. Skupinové ocenenia zdôvodnil správca internátu Ondrej Koroš.

Tieto finančné podiely do budúcna budú dobrou vzpruhou žiakom gymnázia, aby dosahovali ešte lepšie výsledky v učení a účinkovaní na rôznych súťažiach a šírení dobrého mena petrovského gymnázia. Štedrému darcovi Viktorovi Macekovi sa vedenie gymnázia tiež odvďačilo darom.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs