11.jún 2013
Insitné umenie – výstavná skriňa Kovačice. Väčšia časť maliarov Galérie insitného umenia v priestoroch Turistickej organizácie Srbska

Insitné umenie – výstavná skriňa Kovačice. Väčšia časť maliarov Galérie insitného umenia v priestoroch Turistickej organizácie Srbska

Ekonomická kríza roky zasahuje i do cestovného ruchu Srbska. Nie je inak ani s turistikou v Kovačici. Zatiaľ čo je zôkol-vôkol Podnikateľsko-rekreačného strediska Relax viac zhonu takmer každý deň (od vybudovania 1. mája 2008 dodnes), v kovačických reštauráciách, pizzeriách, snackbaroch, disko klube a kaviarňach je menej (domácich) návštevníkov aj cez víkend. Aj napriek týmto faktom je čoraz viac súkromných ubytovacích zariadení pre cezpoľných hostí.

Pred vybudovaním Relaxu cieľovými miestami boli v Kovačici zväčša „len“ známe obrazárne, ateliéry maliarov a výrobcu sláčikových nástrojov, výšivky Ženského spolku, prípadne sa konali obchôdzky vnútra a vonkajška kostola. Dnes sa do Kovačice chodí i za zotavením (fitnescentrum) a rekreáciou (bazény). Najviac je krátkodobo pobývajúcich turistov a tranzitných cestujúcich či výletníkov. Vďaka seminárom, sympóziám, konferenciám a kongresom prebiehajú v Kovačici aj obchodno-hospodárske, výchovno-vzdelávacie pobyty a pobyty pre rozvoj osobností v zasadacích sieňach Relaxu. Veľkou prednosťou je blízkosť Belehradu (48 km) a založenie Turistickej organizácie Obce Kovačica.

Členky Ženského spolku ponúknu turistov chutnými koláčmi a zapoja aj do výšivkárskych prác

Členky Ženského spolku ponúknu turistov chutnými koláčmi a zapoja aj do výšivkárskych prác

Z primárnej ponuky danej prírodou v okolí Kovačice sú zatiaľ okrem rieky Tamiš iba umelé vodné plochy v Debeljači. Z obsahov, ktoré vznikli činnosťou človeka, turistov okrem galérie zaujmú aj náboženské stavby a pamiatky. Národopisná izba návštevníkom nie je k dispozícii už roky. Hostia sa radi zastavia i v renovovanej Obecnej knižnici. Z podujatí najznámejšia je kultúrna akcia Kovačický október. Od jari do jesene prebiehajú buď pravidelné, ročné, či občasné kultúrno-turistické podujatia, akými sú Deň žatvy, Guča v Kovačici / Padine, Detská svadba, kým koncerty rockových skupín prebiehajú aj na Silvestra.

Tradičnú umeleckú výrobu desaťročia pestujú v Ženskom spolku. Na remeselnícku produkciu nezabúda ani novovzniknutý Klub Kreatornica. Šancou na prezentáciu im bude Dolnozemský jarmok, ktorý zorganizujú v septembri. Na túto a iné akcie vo dvore Miestneho spoločenstva stavajú letné javisko.

Kovačica je aj rodiskom alebo pôsobiskom národných dejateľov (Čaplovičovcov, Bulíkovcov), ktorým postavili pamätné tabule a busty, ako i dejiskom udalosti v dejinách. Pomník venovaný Kovačickému procesu vystavali pred podujatím Odkaz predkov (2007).

Žiaci ZŠ Mladých pokolení nie sú iba účastníkmi rozličných programov pre návštevníkov, ale sa stávajú z nich i dobrovoľníci na rôznych podujatiach

Žiaci ZŠ Mladých pokolení nie sú iba účastníkmi rozličných programov pre návštevníkov, ale sa stávajú z nich i dobrovoľníci na rôznych podujatiach

Charakteristikou tejto juhobanátskej obce je i to, že posledné desaťročie má rozšírený aj hromadný cestovný ruch. Okrem individuálnej alebo rodinnej turistiky povšimnutiahodné sú zájazdy školákov z celého Srbska a organizované zájazdy turistov, najviac z Japonska a USA. Mototuristika tiež naberá na obrátkach. Počas zrazu motocyklistov v Debeljači milovníci motoriek pol dňa strávia v Kovačici.

Slušne je vybudovaná miestna, dopravná, zdravotnícka a iná infraštruktúra. Zo športovo-rekreačných zariadení chýba najviac cykloturistická trasa, či plocha na kolieskové korčule. Bežeckú trasu osada má. Možnosti rybolovu a poľovačiek v okolí sú.

Turisti si najviac pochvaľujú prívetivosť občanov osady, ochotu pomôcť, obratnosť a spoľahlivosť dobrovoľníkov, či profesionálov v cestovnom ruchu. To však ale neznamená, že v kovačickej turistike nie je čo zlepšovať. Vždy sa môže pracovať na zvýšení kvality služieb a počtu konzumentov ponúk cestovného ruchu.

Ján Špringeľ

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs