ROZLÚČKOVÝ VEČIEROK

11.jún 2013

24osmaci0kulpin

ROZLÚČKOVÝ VEČIEROK ÔSMAKOV V KULPÍNE. Dojímavo bolo v piatok 7. júna v Základnej škole Jána Amosa Komenského na večierku usporiadanom pri príležitosti rozlúčky ôsmakov so základnou školou. V príhovore riaditeľka školy Jovanka Zimová povedala, že vyprevádzajú mnohopočetnú generáciu 31 žiakov rozdelených do slovenskej a srbskej triedy, ktorá dosiahla chvályhodný prospech počas základného školenia. V slovenskej 8. a triede bolo 25 žiakov. V nižších ročníkoch im triednou učiteľkou bola Anna Koruniaková a vo vyšších triednictvo prebral profesor Todor Radanov. V srbskej 8. b triede bolo 6 žiakov. Do 4. ročníka ich učila Tatiana Kováčová a vo vyšších ročníkoch im triednym profesorom bol Branislav Cesnak st. Na znak vďaky každá trieda svojmu triednemu odovzdala darčeky a učiteľkám kvety. Výborným žiakom generácie 1998 riaditeľka odovzdala darčeky. Dostali ich: Dejan Jakovljević, Iva Koruniaková, Petra Krnáčová, Jelena Stošićová, Tijana Juríková, Iveta Valentíková, Rastislav Činčurák, Albína Anna Šimová a Andrea Valentíková. Darčeky odovzdali aj nositeľom Vukovho diplomu, a to sú: Sebastián Červeni, Michaela Melichová, Alex Šimo, Sanja Kosovac, Branislav Petráš, Maja Milenković a Barbara Hana Hašková, ktorá sa zároveň stala žiačkou generácie. Na snímke: Kulpínski malí  maturanti počas slávnostného programu na rozlúčkovej zábave vo svojej doterajšej škole.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs