Štatút invalidity podľa regiónov

12.jún 2013
Z prezentácie publikácie o invalidite

Z prezentácie publikácie o invalidite

SVET ŠTATISTIKY (2)

Údaje o fungovaní, pôsobení a sociálnom zapájaní sa osôb boli zahrnuté do predvlaňajšieho sčítania s cieľom zoskupiť základné údaje o osobách s invaliditou. Do tejto kategórie sú zapojení tí, ktorí sa vyjadrili, že majú veľa ťažkostí alebo sú celkom znemožnení vykonávať každodenné aktivity, ako aj tí, ktorí si nepriali odpovedať na otázky tohto druhu.

Najviac osôb s invaliditou – až 147 649 (9,44 percenta) z 1 563 916 obyvateľov je v regióne južného a východného Srbska. Na druhom mieste je Vojvodina, kde je 162 731 invalidov (8,42 percenta) z 1 931 809 obyvateľov. Najmenej osôb s invaliditou je v belehradskom regióne: 5,93 percenta alebo 98 424 osôb z celkového počtu 1 659 440 ľudí.

Zaujímavé je vrhnúť pohľad aj na štatút invalidity podľa druhu osídlení. V mestách je omnoho menej invalidov ako na dedinách: pomer je 6,6 percenta v mestách a desať percent na dedinách. Keď ide o lokálne samosprávy, tak je invalidov najviac v obci Gadžin Han (17,30 percenta), Rekovac (15,40), Plandište (15,31), Crna Trava (14,79) a Svrljig (13,97 percenta). Aspoň v troch z týchto obcí sú sociálne zariadenia pre staré alebo postihnuté osoby, takže i tento fakt vplýval na štatistiky. Najmenej invalidov je v obci Novi Pazar (4,30), Tutin (4,53), Nový Belehrad (5,06), Čukarica (5,46) a Zvezdara (5,47 percenta).

Priemerný vek osôb s invaliditou je okolo 67 rokov. V tejto kategórii obyvateľstva je výraznejšia účasť žien, ktorých je 58,2 percenta, kým je mužov 41,8 percenta. Z rozboru druhu problémov, ktoré trápia invalidov, možno zistiť, že je najčastejším chôdza, ktorá spôsobuje trampoty takmer každému dvadsiatemu obyvateľovi Srbska alebo presnejšie ide o 4,7 percenta celkového obyvateľstva. Nasledujú problémy so zrakom, ktoré trápia každého nášho tridsiateho obyvateľa (3,3 percenta), so sluchom (2), s pamäťou a koncentráciou (1,3), so samostatnosťou (1,2) a s komunikáciou (0,8 percenta). Ak sa na tento aspekt pozeráme len cez prizmu čísel, možno povedať, že z 571 780 invalidov chôdza trápi až 163 169 ľudí, čo je takmer tridsať percent. Problémy so zrakom má okolo 110 000 osôb, s hluchotou takmer 50 000 ľudí. Viaceré problémy naraz má 227 036 osôb alebo takmer štyridsať percent všetkých invalidov.

Z celkového obyvateľstva Vojvodiny (1 931 809) 95 874 osôb má problémy s chôdzou, 63 801 so zrakom, 39 770 so sluchom, 27 608 s pamäťou a koncentráciou, 22 922 so samostatnosťou a 15 803 s komunikáciou. V prípade najčastejšieho problému, toho so chôdzou a chodením po schodoch, tak je z aspektu obcí na prvom mieste trojlístok Rekovac, Gadžin Han i Crna Trava, kde je v každej z nich okolo desať percent obyvateľov postihnutých týmto druhom invalidity. Najmenšia účasť je v obciach Tutin a Novi Pazar, kde ich je do troch percent, čiže 2,41 a 2,57 percenta.

(Dokončenie nabudúce: Samostatnosť a komunikácia)

O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs