Najväčšmi chutila zlatá ruža

24.jan 2013

Členky Spolku žien Ruža z Aradáča majú za sebou ďalšiu sladkú fiestu. V poradí 15. tortiádu zrealizovali v sobotu 19. januára, keď aj zvolili najkrajšiu a najchutnejšiu aradáčsku a najkrajšiu vojvodinskú tortu. Na podujatí aradáčskych žien sa aj v tomto roku zúčastnili ich kamarátky z Kovačice, Padiny, Lalite, Silbaša, Hajdušice, Bieleho Blata, Hložian, Pivnice, Zreňanina, ako aj členky aradáčskeho Združenia žien Roda, a miestneho Združenia občanov Harmónia. V dobrej nálade sa im pripojil aj primátor mesta Zreňanin Mr. Ivan Bošnjak so spolupracovníkmi a predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien Viera Miškovicová, ktorí sa v úvodnej oficiálnej časti prihovorili prítomným aktivistkám ženských spolkov. V programe vystúpili aj chýrečné aradáčske meškárky.

Vtáčie hniezdo

Na tejto sladkej fieste boli všelijaké pekné a sladké torty, o ktoré sa postarali Aradáčanky: kokosová – vyhotovila ju Anka Milićevićová, biely anjel – Zuzana Petráková, búrlivé more – Tereza Hudecová, švarcvald – Zuzana Bartošová, tropikano – Anka Benčíková,  frajla – Kristína Jonášová, capri – Milinka Hucková, divá ruža – Ruženka Gálová, vianočná hviezda – Zuzana Godová, zlatá ruža – Elenka Hučoková, pomarančová – Mária Platiša-Backová a malinová – Zuzana Števková. Bok po boku s nimi stála aj torta vtáčie hniezdo Laliťanky Anny Čapkovej, egypt zo Spolku padinských žien a nesquik –  Hajdušičanky Vieročky Marčekovej. Šikovné kuchárky, ktoré vyhotovili tieto opravdivé malé umelecké diela, potom aj hodnotili ich vzhľad a najviac hlasov dali torte vtáčie hniezdo Anny Čapkovej. Obecenstvu, čiže prítomným hosťom v aradáčskej Labátovej sieni sa však najviac páčila torta egypt, ktorú priniesol Spolok padinských žien.  

Osobitnú a veľmi neľahkú úlohu mala degustačná komisia, ktorá hodnotila chuť, kvalitu a vzhľad aradáčskych tort. Po pozornej degustácii predsedníčka komisie Dr. Gordana Matejinová uznala, že to skutočne nemali ľahké, už aj preto, že museli ochutnať každú z dvanástich tort, ale aj preto, že o najkrajšej a najkvalitnejšej torte rozhodovali nuansy. Predsa konštatovali, že niektoré torty boli priveľmi sladké, čo priamo vplývalo na ich konečnú známku. V súvislosti s tým predsedníčka komisie poradila domácim, aby do budúcna do tort dávali menej cukru, a potom vyhlásila najlepších. Tretiu cenu za vzhľad komisia udelila Zuzane Števkovej za malinovú tortu. Druhé miesto obsadila torta búrlivé more Terezy Hudecovej a titul najkrajšej aradáčskej torty získala zlatá ruža Elenky Hučokovej. Najkrajšia torta podľa mienky degustačnej komisie bola aj najkvalitnejšia a najchutnejšia. Druhú cenu udelili Ruženke Gálovej za divú ružu a tretiu znovu Zuzane Števkovej za malinovú tortu. To, že torty boli príliš sladké, početným hosťom veľmi neprekážalo – po chutnej večeri si s chuťou zamaškrtili, a o to, aby nazbierané zbytočné kalórie v tanci spálili, sa na tomto vydarenom večierku postarala bieloblatská skupina Bell Ami.

torty ochutnával aj: V. Hudec

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs