Znovu blokády ciest na severe Kosova

24.jan 2013

Srbi z Kosova zastavili dnes niekoľko vozidiel Eulexu v meste Rudare v obci Zvečan, na magistrálnej ceste Priština – Raška, ktorá je čiastočne zabarikádovaná veľkými betónovými blokmi.

Zhromaždení občania pre Tanjug povedali, že nedovolia, aby po vozovke prešli vozidlá kosovskej pohraničnej polície a kosovskej colnej správy, ktorí by sa tou cestou z Prištiny mali dostať k prechodu Jarinje.

Zdroj: Tanjug

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs