Návrat ku chmeliarskym tradíciám

27.aug 2017

Návrat ku chmeliarskym tradíciám

Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina včera večer pozval miestnu verejnosť na slávnostné otvorenie výstavy Brázdami našej minulosti – Spomienky na históriu dolnozemských Slovákov a chmeľové obyčaje.

Teda, včera večer na nádvorí Kultúrneho strediska, kde sídli aj uvedený spolok, bol program pri otvorení výstavy, ktorou sa spolkári pričinili pri zachovávaní tradície spätej s chmeľom – priemyselnou rastlinou. Tá Petrovcu a Petrovčanom priniesla mnohé pekné chvíle a rozkvet mestečka. Ale aj tie menej pekné, keď mnohí pri jej pestovaní zažili aj hmotný úpadok.

Vernisáž

Predtým ako návštevníci mali možnosť obzrieť si prichystanú výstavu, pre nich organizátor prichystal priliehavý otvárací program. V ňom spevom večer spestrili Komorný zbor Musica viva so svojou dirigentkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou. Tiež aj spevácky zbor Petrovčanky pôsobiaci pri Spolku petrovských žien. Primeravou básňou sa prihovorila aj nádejná recitátorka Marcela Gániová.

Úvodný príhovor pri vernisáži patril predsedníčke spolku Daniele Legíňovej Sabovej. Historický text o chmeliarstve v Petrovci prichystala tajomníčka spolku Jana Kopčoková-Gániová. Česť otvoriť výstavu patrila rytierovi chmeliarstva Dr. Jánovi Kišgecimu.

Druhou časťou programu venovanou zachovaniu chmeliarstva bude ľudová veselica, tiež na nádvorí Kultúrneho strediska, v sobotu večer 2. septembra, na ktorú spolkári pozývajú všetkých záujemcov.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs