Odznel 11. ročník Detskej svadby v Kovačici

28.aug 2017

Odznel 11. ročník Detskej svadby v Kovačici

Momentka z defilea svadobčanov pred GIU

         Včera sa najmladším Kovačičanom svadobným spevom a hudbou podarilo vyvábiť občanov do centra mestečka insity. Podobne ako kedysi v minulosti, keď dospelí sedávali na ulici pred domami a deti im hrou na svadbu spríjemňovali letné nedeľné popoludnia.

V organizácii Spomienkového strediska Dr. Jána Bulíka sa deťom nielen z Kovačice, ale aj ich hosťom svadobníkom z Padiny, Bieleho Blata, Kysáča, Hajdušice, Jánošíka, Vojlovice, Aradáča a Bratislavy, v rámci 11. ročníka Detskej svadby, podarilo prezentovať starú kovačickú hru na svadbu. Tomuto ústrednému program predchádzala výstava detských výtvarných prác Bola raz jedna Bibiana, ktorá bola nainštalovaná v Galérii Babka.

Odmenené výtvarné práce vystavené v Galérii Babka

Po úvodných slovách Pavla Babku, zakladateľa Nadácie Babka, a príhovore Ing. Petra Tvrdoňa, riaditeľa Medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave, účastníci Detskej svadby za odbornej pomoci komisie, ktorú tvorili Mária Dišpiterová a Klára Babková z Kovačice a Michal Lorincz, predseda honorárnych konzulov na Slovensku, rozhodli, že krásne hodnotné odmeny, ktoré pripravila Bibiana, si zaslúžili autori výtvarných prác: Elenka Gajanová, Sara Lenhartová, Luka Stojković, Martina Tomanová a Anka Benková. Po výstave sa hostia presťahovali na nádvorie MS Kovačica, kde sa na letnom javisku uskutočnila prezentácia tradičnej Detskej svadby. Vystúpil celý svadobný sprievod: mladucha, ženích, svadobní rodičia, svatky, kuchárky, družice, družbovia, krčmári a iní.

Každý sa priam “dotískal” k tancu s mladuchou

Prezentovali pomaly zabudnuté zvyky a obyčaje

V programe hlavne prezentovali už pomaly zabudnuté tradičné zvyky a obyčaje, ktoré nasledovali po sobášnom obrade: privádzanie nevesty, vítajkanie, rozdelenie darčekov, tanec s mladuchou, tiež prednes svadobných vinšov a pod.

V úvodnej časti podujatia účastníkom úspešný výkon zaželali hostia: Elena Surová z Kysáča, ktorá sa spolu s mladými svadobčankami Michaelou Sabovou, Ivonou Husárovou a Gabrielou Nosáľovou prihovorila primeravými veršami básnika Milana Rúfusa. Slova sa ujali aj Milan Garašević, predseda obce Kovačica, Ing. Peter Tvrdoň, Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku, a podujatie slávnostne otvoril Jozef Polák, prvý tajomník Veľvyslanectva SR v Belehrade, ktorý medziiným vyjadril i potešenie z pevnej vôle organizovania nie len tohto, ale aj podobných kovačických podujatí,” ktoré sú spomienkou a budú vždy nejakým spôsobom spomínať, dokumentovať a zaznamenávať tú minulosť, ktorá sem prišla s našimi predchodcami”.

Hostky, účastníčky z Bratislavy

Keďže bolo toto podujatie aj charitatívneho rázu, peniaze vo výške vyše 26. 000 din a 12 eúr získané v tanci s mladou nevestou budú usmernené na pomoc tým deťom, ktoré ich najviac potrebujú. Slávnostné udelenie tohto príspevku sa už tradične uskutoční začiatkom decembra “na Mikuláša”.

Hra na detskú svadbu bola najväčším zážitkom hlavne pre priamych účastníkov akcie

Úlohu kovačickej nevesty tohto roku stvárňovala Ema Čížiková a ženíchom bol Luka Stojković z Kovačice. Tanec a spev svadobníkov sprevádzal už ostrieľaný osemčlenný orchester v zostave Mirka, Blaženka a Andrejka Babkove, Darina Čechová, Gabriela Feketeová, Ján Suchánek, Martin Torňoš a vedúci orchestra prof. Ján Dišpiter.

Program 11. ročníka Detskej svadby úspešne viedla mladá moderátorka Darinka Tomanová.

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs