Darčeky pre žiakov

28.aug 2017

Darčeky pre žiakov

Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana z Bratislavy pokračuje s praxou navštevovania slovenských prostredí v Srbsku. Tak v piatok 25. augusta riaditeľ Bibiany Peter Tvrdoň, pomocník riaditeľa Bibiany Karol Klajdáč, čestný konzul v Bratislave Michal Lörincz ako aj hostia z Kovačice Pavel Babka, majiteľ Galérie Babka, a spolupracovník Bibiany Pavel Baláž zavítali do Hajdušice.

Bibiana v Hajdušici

Vzácnych hostí prijal aj predseda obce Plandište Jovan Repac

Na začiatku návštevy vzácnych hostí prijal predseda obce Plandište Jovan Repac, ktorý hosťom zavďačil za darčeky pre hajdušické deti, nerobiac pri tom rozdiely keď ide o národnostnú príslušnosť. Zároveň pripomenul, že Hajdušičania aj v minulosti dobre spolupracovali zo Slovenskom, výsledkom čoho je významná pomoc Slovenska na výstavbe kanalizácie v tejto dedine, a v realizácii niektorých iných menších projektov.

Riaditeľ Bibiany Peter Tvrdoň svojich hostiteľov skrátka informoval o činnosti Bibiany, zámeroch návštevy, ako aj o tom, že táto inštitúcia už desať rokov dozadu navštevuje školy v slovenských prostrediach v Srbsku a prináša  darčeky pre tamojších žiakov. V srdečnom rozhovore obe strany prejavili záujem o pokračovanie spolupráce.

Program spoločnými silami pripravili žiaci základnej školy a KUS Bratstvo

V poobedňajších hodinách v telocvični základnej školy J. J. Zmaja v Hajdušici žiaci a členovia KUS Bratstvo predviedli krátky kultúrno-umelecký program. Hostí privítal a za darčeky sa zavďačil riaditeľ školy Miroslav Maričić a prítomným žiakom, kolektívu, hosťom  zo susedných škôl ako aj z neďalekého Jánošíka sa prihovorili aj riaditeľ Bibiany a predseda obce Plandište. Po programe riaditeľ Bibiany odovzdal darčeky – tašku so základnými školskými potrebami a tričko Bibiany pre všetkých bezmála sto žiakov tejto školy, ako aj knižné vydania pre školskú knižnicu.

Hajdušičania sa svojim hosťom zo Slovenska pochválili aj storočným parkom a kaštieľom, a zaviedli ich aj do Slovenského domu, stánku KUS Bratstvo a do Matičného etno domu.

Foto: R. Grujesku

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs