V Matici školské pomôcky zo Slovenska

28.aug 2017

V Matici školské pomôcky zo Slovenska

Už štvrtý rok za radom sa z iniciatívy Matice slovenskej v Srbsku pre všetkých prvákov zapísaných do slovenských tried zadovažujú školské potreby: taška, zošity, písacie a kresliace potreby, bloky, peračník, trojuholník, pravítko, atď.

Tie v prvý deň školského roka bezplatne dostanú všetky deti zapísané do slovenských tried. Ide o projekt, ktorý sa začal za finančnej podpory úradu premiéra Slovenskej republiky Róberta Fica. Neskôr pokračoval ako grantový projekt Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Tento projekt týkajúci sa zachovávania slovenského povedomia u Slovákov v Srbsku pre žiakov zapísaných do slovenských tried v Srbsku v školskom roku 2017/2018 sa uskutočnil dnes napoludnie v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci. Dary získané zo Slovenska prebrali riaditelia, resp. predstavitelia jednotlivých škôl.

Udelenie školských pomôcok

Na domácej pôde prítomných privítal predseda MSS Ján Brtka. Podpredseda MSS pre Sriem a vedúci komisie pre vzdelávanie Janko Havran potom prebral vedenie podujatia. A pokúsil sa ozrejmiť zmysel tejto materiálnej pomoci, tak pre rodičov, ako i pre žiakov budúcich prváčikov.

Zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade Igor Vencel tiež hovoril o význame pomoci a o zotrvávaní slovenskosti na tomto území. Pri tomto podujatí sa prihovoril aj predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić.

Po symbolickom udelení školských tašiek zástupcom jednotlivých škôl v mene všetkých prítomných riaditeľov a predstaviteľov za úsilie Matice slovenskej v Srbsku a vláde Slovenskej republiky sa srdečne poďakovala Tatiana Naďová, riaditeľka Základnej školy 15. októbra v Pivnici.

Prehľad podľa prostredí

V nastávajúcom školskom roku 2017/2018 pomoc zo Slovenskej republiky bude odovzdaná rodičom a žiakom v slovenských triedach v nasledovných prostrediach: Padina (55), Báčsky Petrovec (49), Kovačica (36), Stará Pazova (31), Kysáč (29), Selenča (27), Pivnica (23), Kulpín (14), Hložany (12), Jánošík (10), Aradáč (9), Biele Blato (5), Lug (4), Laliť (4), Erdevík (2), Silbaš (1) a Slankamenské Vinohrady (1). Je to pospolu 312 žiakov, 158 chlapcov a 154 dievčat.

Kvôli porovnaniu uvedieme, že v rámci Matice slovenskej v Srbsku roku 2014 rozdelili pomôcky 337 prvákom vyučujúcich sa po slovensky, roku 2015 324 žiakomroku 2016, teda vlani, 298 žiakom.

Pre školy prichystali a rozdelili aj pomocnú odbornú literatúru.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs