Nekreslí ani Punishera, ani Red Hooda, ale Jánošíka a Veľkého Blacka. Viete kto je to?

9.okt 2015

Nekreslí ani Punishera, ani Red Hooda, ale Jánošíka a Veľkého Blacka. Viete kto je to?

Pavel Koza (Foto: Predrag Đurić)

Pavel Koza (Foto: Predrag Đurić)

Komiks ako samostatný umelecký žáner, ktorý v sebe skĺbil literatúru a výtvarné umenie v posledných rokoch ožíva.

Dostáva sa medzi obľúbené čítanie nielen u príslušníkoch strednej, resp. staršej vekovej kategórie, ktorí vyriasli na čítaní Veľkého Bleka alebo Tarzána, ale aj mladšej populácii sa akoby zaočkovala láska ku krátkym kresleným príbehom.

Tak ako sa komiks náš čitateľský akoby na veľké dvere vrátil na náš čitateľský trh, aj náš kreslič Pavel Koza (1963) z Kysáča sa znovu zjavil v komiksovej verejnosti, v ktorej roky nebol prítomný, ikeď nikdy kresliť neprestal.

12006671_860558610679648_1524057227782102369_oPavel Koza, komiks-autor, ktorého mnohí odborníci považujú za najlepšieho nasledovateľa Baneho Keraca, človek, ktorý sa ako tinedžer stal časťou tímu, ktorá robila srbský komiks Veliki Blek, sa vrátil na scénu s vynikajúcim komiksom Koniec sveta (Kraj sveta), ktorý tvoril posledné štyri roky.

 

Jeho talent a perfektný komiksový výraz už dávno prepoznal zakladateľ vydavateľstva Rosencrantz Predrag Đurić, ktorý je autorom literárnej časti komiksu Koniec sveta, ktorý pred niekoľkými týždňami vyšiel tlačou.

 

Takto Pavel Koza ako 19-ročný kreslil Veľkého Bleka

Takto Pavel Koza ako 19-ročný kreslil Veľkého Bleka

Pavel Koza sa komiksovým umením začal zaoberať ešte počas stredoškolského štúdia, keď začína spolupracovať s novosadským vydavateľstvom Dnevnik a to na komikse o Veľkom Blekovi. Koncom 80. tych rokov minulého storočia vydal aj niekoľko epizód komiksu Tarzán.

Spolupracoval aj so slovenským vojvodinským časopisom pre mladých Vzlet, kde zverejňoval tzv. komiks v opasku Laco aMaco podľa scenára Juraja Madackého, ale spolupracoval aj s našim časopisom pre deti Zornička a s mnohými ďalšími autormi, vydavateľstvami a médiami.

V 90. tych rokov 20. storočia urobil aj niekoľko hororových príbehov podľa scenára Svetozara Obradovića pre nemecký Gespenster Geschichten, a pre rodinný magazín Rovina stvárňoval príbeh Jánošíka podľa scenára Jána Hlaváča.

Pavel Koza je kreslič, ktorého umelecký výraz akoby takmer spravidla prinášal kúsok pozitívnej emócie, čiže vôbec ho nemôžeme zaradiť medzi autorov, ktorí stvárňujú antihrdinov, ako je to napríklad pri súčasnom Punisheri alebo Red Hoodovi.

No url attribute defined!

Pavla Kozu, nášho jedinečného kresliča, ktorý je v prvom rade veľký umelec a skromný človek, poznáme poznáme spravidla podľa stvárňovania heroických postáv, hoci neutekal ani pred hororovými prvkami.

Jeho meno nájdeme aj pod ilustráciámi mnohých detských kníh, ale Kysáčania ho poznajú aj ako futbalistu a rockera v bandoch Trag, Rok generator a Pax.

koza_pavel_otac

Úryvok z komiksu Otec (1986) – kresliča Pavla Kozu a autora scenára Svetozara Obradovića

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs