Z nevýhody výhoda

6.máj 2015

Z nevýhody výhoda

19domyvasin

Z tlačovky vo vláde Vojvodiny

NAJNOVŠIE ROZHODNUTIE O SÚBEHU O UDELENIE NENÁVRATNÝCH PROSTRIEDKOV MANŽELSKÝM PÁROM NA ÚZEMÍ APV                          

Industrializácia, skromný životný štandard, demografické pohyby… Je mnoho príčin, pre ktoré sú mnohé naše dediny v značnom percente vyľudnené. Na tisíce domov zívajú prázdnotou, sú niekedy až neskutočne lacné, takže pokrajinská administratíva trafila do čierneho, keď sa v novembri rozhodla vypísať súbeh o udelenie nenávratných prostriedkov manželským párom na území APV na kúpu dedinských domov so záhradami.

Najnovšie rozhodnutie o takomto súbehu zverejnil dnes podpredseda pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin. Okrem neho o význame programu hovorila v mene nositeľa prác Ústavu pre rodovú rovnosť  riaditeľka Vesna Šijački.

Ten sa prejavil ako plne opodstatnený. O dedinské domy záujem prejavilo približne tisíc párov, z ktorých sa na súbehu zúčastnilo 344. V užšom výbere sa ocitlo ich deväťdesiat, z ktorých prostriedky v úhrnnej sume 38 miliónov dinárov získalo 39 rodín.

O mesiac sa očakáva vypísanie nového súbehu, pre ktorý sa tiež má zabezpečiť štyridsať miliónov dinárov. Zaujímavá je aj štatistika: tretina párov je odhodlaná odísť z miest na dedinu, približne toľko párov je s tromi či štyrmi deťmi, osemnásť párov má dve deti.  Najväčší záujem bol o Báčku (22), potom o Banát (15) a najmenší o Sriem (len dve). Záujem o súbeh a program začína vyvracať tézu o tom, že nie sú záujemcovia o život na dedine. Alebo: žeby sa kríza až natoľko prehlbovala?

Oto Filip

 

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs