Nikolić odovzdá vyznamenanie japonskému veľvyslancovi

11.feb 2013

Prezident Tomislav Nikolić odovzdá dnes odchádzajúcemu veľvyslancovi Japonska Tošiovi Cunozakimu Vyznamenanie srbskej vlajky, za rozvíjanie a upevňovanie mierumilovnej spolupráce a priateľských vzťahov Srbska a Japonska.

Odchádzajúci veľvyslanec nastúpil na post veľvyslanca Japonskej republiky v roku 2009.

Tanjug

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs