Nikolić: Zaslúžili sme si dátum

18.mar 2013

Prezident Srbska Tomislav Nikolić v rozhovore s európskym komisárom pre rozšírenie a susedskú politiku Štefanom Fülem zdôraznil, že si Srbsko zaslúžilo dátum začatia prístupových rokovaní s Európskou úniou. Pri tejto príležitosti Füle povedal, že získanie dátumu závisí od reforiem a pokroku vo vzťahoch medzi Belehradom a Prištinou.

Tanjug

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs