Do konca roka 200 nových pracovných miest

19.mar 2013

Medzinárodný cestný transport, uskladňovanie a distribúcia tovaru, – to sú iba niektoré z činností, ktorými sa zaoberá spoločnosť Milšped, vedúci logistický systém v regióne. Prevádzkové haly Milšpedu sú umiestnené v Krnješevciach, jednej zo staropazovských priemyselných zón.

Kamióny Milšpedu pripravené na štart

Spoločnosť Milšped v týchto dňoch začala druhú fázu výstavby objektov logistického centra veľkosti 17-tisíc štvorcových metrov. Objekt má byť zakončený do konca októbra bežného roku a ako v stredu 13. marca na tlačovke v budove ZO Stará Pazova oznámil Goran Matutinović, špeciálny poradca riaditeľa Milšpedu, v novom objekte si zamestnanie nájde okolo 200 ľudí z územia obce.

– Chcem sa poďakovať staropazovskej obecnej správe za výnimočnú spoluprácu, lebo sme všetku potrebnú dokumentáciu a stavebné povolenie dostali v rekordnej lehote, – vyhlásil Goran Matutinović. Toho času Milšped zamestnáva okolo 800 osôb.

– Kľúčovým problémom je vysoké percento nezamestnanosti  v obci. Našou víziou a naším cieľom je, aby sme do konca nášho mandátu všetkým nezamestnaným poskytli zodpovedajúce pracovné miesto. Máme výnimočnú spoluprácu so všetkými podnikateľmi zo Staropazovskej obce a dobré kontakty máme tak s domácimi, ako aj so zahraničnými investormi. To nám umožní zabezpečiť pre našich občanov lepšiu a istejšiu budúcnosť, – povedal okrem iného na tlačovke Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova.

Milšped výstavbou tejto a ďalších fáz logistického centra chce dosiahnuť, aby práve tejto spoločnosti v budúcnosti patrilo vedúce miesto v juhovýchodnej Európe.

A.   Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs