Súťažilo iba osem dám

19.mar 2013

Do finálového kola súťaže žien v prednese poézie a prózy, ktorá sa bude konať začiatkom apríla na pôde Matice slovenskej v Srbsku v Petrovci, z oblasti Báčka postúpili: v súťaži poézie pre ženy do 25 rokov Nataša Rybárová z Petrovca, zo skupiny žien nad 25 rokov Anna Hrnčiarová z Lalite a zo skupiny prednesu prózy Miriam Murtínová z Hložian.

V nedeľu 17. marca v Hložanoch v kaviarni Pod lipami sa zúčastnilo len 8 súťažiacich dám. Okrem víťaziek prezentovali sa aj: Anna Asodiová z Kysáča v 1. skupine, v druhej Jasmina Šepšová z Hložian, Katarína Arňašová z Petrovca a Zuzana Dudková z Hložian, v tretej Anna Galambošová z Hložian. Kvalitu ich prednesu posúdila odborná komisia v zložení: Katarína Melegová-Melichová (predsedníčka), Miluška Anušiaková-Majerová a Annamária Boldocká-Grbićová. Predsedníčka komisie sa kladne zmienila o zvolených textoch, ktoré odzneli, a o. i. podotkla:

– Je škoda, že vás je dnes menej než obvykle; myslím si, že my Slovenky to robíme aj kvôli tomu, že si chceme pestovať vlastný jazykový prejav, preto, lebo aj v rodine sme na to, aby sme zachovávali materinský jazyk.

Melegová-Melichová sa pochvalne zmienila aj o novozaloženej speváckej skupine Spolku žien Slovenka z Hložian, ktorá v rámci jej druhého verejného vystúpenia zaspievala dve piesne. Program prednesmi básní a próz mimo súťaže zakrátko „pretli“ Arňašová, Dudková, ako i Zuzana Sudická z Hložian. Moderovala učiteľka Anna Zahorcová a viac než 30 prítomných úvodom pozdravila predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien a hložianskeho SŽ Slovenka Viera Miškovicová. Všetkým účastníčkam kultúrno-umeleckého programu na záver odovzdali darčeky, ktoré s prispením Slovenského vydavateľského centra v Petrovci zabezpečila ASSŽ, ktorá sa so SŽS podpísala pod organizáciu súťaže v Hložanoch.

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs