SME BOŽÍM DAROM JEDNI PRE DRUHÝCH

19.mar 2013

POD HESLOM SME BOŽÍM DAROM JEDNI PRE DRUHÝCH v jánošíckom chráme Božom usporiadali pôstny večierok ku Dňu žien. Lavice v kostole v podvečer 6. marca boli plné detí, rodičov a starých rodičov. Jánošícke deti z detskej besiedky spolu s katechétkami pripravili príležitostný program, pričom si básničky a pesničky našli cestu do srdca každej matky. Detský úsmev cenu nemal. Miestny farár Slađan Daniel Srdić vo svojej kázni slova Božieho pripomenul rodičom, aby boli dobrým príkladom pre svoje deti, lebo deti sú ich zrkadlom. Bože Otče, stráž život našich detí, zachovaj ich v zdraví, ochraňuj ich od zlého, aby mohli bezpečne rásť na Tvoju chválu a našu radosť.

Marína Hríbová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs