Kvalitnejšie služby na oddelení rádiológie

19.mar 2013

V Dome zdravia Dr. Mladena Stojanovića v Báčskej Palanke nedávno digitalizovali zariadenia na oddelení rádiológie. Nové vybavenie stálo 3,7 milióna dinárov, z čoho prevažnú časť (3 milióny) poskytla obec z obecných rozpočtových zásob a 700-tisíc vložil Dom zdravia.

Riaditeľ Dr. Momir Antolović pri digitalizovanom prístroji

Doteraz na oddelení rádiológie používali staré a nepraktické prístroje. Komputerizovaná rádiografia teraz umožňuje snímky postúpiť ďalej, napr. aj pri potrebných konzultáciách s inštitútom v Sriemskej Kamenici a pod.

V báčskopalanskom Dome zdravia spolu s riaditeľom Dr. Momirom Antolovićom najprv uvažovali o kúpe nového digitálneho prístroja, ale pre príliš vysokú cenu (asi 150-tisíc eur) sa rozhodli doterajšie štyri aparáty modernizovať a digitalizovať. Okrem úspory materiálu digitalizácia zmenší  riziko žiarenia o 20 %. Nové vybavenie na oddelení rádiológie zároveň umožňuje rýchlejšiu prehliadku, čím sa zmenšuje aj zoznam čakajúcich pacientov.

Predseda Obce B. Palanka Bojan Radman na nedávnej prezentácii nových prístrojov okrem iného podčiarkol, že vyčlenenie prostriedkov na ochranu občanov má absolútnu prioritu a cieľom je zvýšiť celkovú úroveň kvality zdravotnej ochrany. Obec takisto zabezpečila finančné prostriedky na kádrové posilnenie Domu zdravia vo forme piatich špecializácií, výsledkom čoho budú špičkoví odborníci z tejto obce.

Kvalitná a modernejšia práca zabezpečí viacnásobný úžitok, nielen pre zamestnancov, ale aj pre pacientov.

J.  Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs