NOVÁ SANITKA POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY

3.jún 2013

???????????????????????????????

NOVÁ SANITKA POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY Domu zdravia v Kovačici prepravuje občanov obce do nemocníc od polovice mája. Donáciu na kúpu vozidla v hodnote 3 958 000 dinárov Dom zdravia dostal od Obce Kovačica ako zakladateľa ešte vo februári, počas osláv 50. výročia založenia tejto zdravotníckej ustanovizne. Z technicko-administratívnych príčin vozidlo je v prevádzke iba odnedávna. Pohotovostná služba toho času používa päť sanitiek a najnovšie vozidlo rýchlej zdravotnej služby je vybavené rôznymi prístrojmi významnými pre pacientov. Riaditeľ Domu zdravia Kotváš zdôraznil, že prvou nasledujúcou väčšou investíciou má byť zabezpečenie nových priestorov pre fyzikálnu medicínu. Súčasné miestnosti sú nepostačujúce, nezodpovedajú a navyše sa nachádzajú na poschodí budovy.

 J. Špringeľ 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs