Prezentovali vlastnú výrobu a naše umenie

3.jún 2013

Na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch v polovici mája prebiehal piaty ročník medzinárodného stretnutia ľudových remeselníkov pod názvom Tradičné ľudové umelecké remeslá. Tohto roku sa v prestížnom kúpeľnom meste stretli remeselníci z krajín Vyšehradskej štvorky (Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska) a dvoch krajín bývalej Juhoslávie (Srbsko a Macedónsko). V predchádzajúcich ročníkoch medzi účastníkmi boli majstri starých a novších remesiel zo Slovinska, Chorvátska, Bulharska, Nórska, Švédska, Číny, Cypru a Izraela.

Prezident Slovenska Ivan Gašparovič pri stánkoch Kúpeľného ostrova v Piešťanoch

Prezident Slovenska Ivan Gašparovič pri stánkoch Kúpeľného ostrova v Piešťanoch

Našu krajinu piatykrát reprezentovali Kovačičania. Trojica z Klubu Kreatornica (Pavel Vereský, Marína Bírešová a Daniel Válovec) od 17. do 19. mája predstavila svoje remeselnícke výrobky – tokárske práce z dreva, šperky, umelecké praktické lampy z tekvíc a iné. Zároveň predstavili banátsky ľudový kroj. Kovačičania sú pozvaní aj na rovnomenné podujatie, ktoré sa uskutoční 27. a 28. júla v Hlohovci.

„Ide takmer o nóvum, keďže doteraz akcia prebiehala iba v Piešťanoch, vlani aj v Senci. Pred Hlohovcom sa remeselníci stretnú v Skalici, a potom v Senci a Žiline. Organizátori z Občianskeho združenia Tradičné ľudové umelecké remeslá z Leopoldova plánujú rozšíriť túto pekne zorganizovanú akciu ešte do ďalších ôsmich európskych krajín. V každej z nich by mala byť ústredná téma podujatia iná. V prípade realizácie o rok by u nás námet tvorivých dielní mala byť multietnickosť,“ vysvetľuje Pavel Vereský.

Podľa majstra tokára z roka na rok je obdivuhodné na malom priestore stretnúť toľko „čipkárok, tkáčok, rezbárov, drotárov, keramikárov, košikárov a iných takmer dvesto majstrov malovýroby nielen z Európy.“ Ako hovorí, cieľom podujatia je zachovať ľudové remeslá a tradíciu, zapojiť do aktivít nových majstrov, ale aj hudobníkov, ktorí zahrajú na fujare či píšťale, alebo mladších ľudí, ktorým sa zapáči obliekať sa do kroja.

„Ktorýkoľvek remeselník rád prednesie svoje remeslo záujemcom na početných stánkoch. Osobne už tretí rok zaradom školáka Martina z Piešťan zaúčam do tajov sústružníckeho remesla a tvorby suvenírov z dreva. Tohto roku sme mali veľkú česť, že podujatie navštívil aj prezident SR Ivan Gašparovič,“ podotkol záverom kovačický majster Pavel Vereský.

Akcia, ktorú banátske občianske združenie Kreatornica usporiadalo prednedávnom v priestoroch Spolku žien v Kovačici, a akcia, na ktorej sa práve zúčastnili, sú súčasťou ich projektu Kreatívne leto. Nasledovať budú v domácom prostredí rôzne dielne s účasťou ďalších nádejných výrobcov suvenírov a budúcich remeselníkov.

Ján Špringeľ

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs