Selenča vás volá!

3.jún 2013

23MOMSelencaTurnaj v malom futbale o putovný pohár Jeho Excelencie, veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade, sa už tradične uskutoční v rámci Slovenských národných slávností 2013. Organizátorom tohtoročného turnaja je Športová komisia Matice slovenskej v Srbsku v spolupráci s MOMS Selenča.

Súťaž sa uskutoční v sobotu 13. júla 2013 o 10. hodine v Selenči na trávnatých ihriskách FK Kriváň, Ul. Sládkovičova 16. Každé mužstvo je povinné zaplatiť poplatok za účasť v sume 3.000,00 dinárov na účet MOMS Selenča, číslo: 340-1100921509. Mužstvo tvoria hráči a vedúci, spolu desiati dospelí ľudia.

Prihlášky na turnaj môžete doručiť najneskôr do 7. júla 2013 písomne alebo telefonicky na niektorú z týchto adries:

– Ján Šimoni, predseda MOMS Selenča, Ul. Čmelíkova 15, 21 425 Selenča, tel.: 021/774-323, e-mail: jansimoni@orion.rs,

– Pavel Turan, predseda Športovo-telovýchovnej komisie MSS, tel.: 064/35-26-206,

– Ústredie MSS, tel.: 021/780-248, e-mail: msjbp@stcable.net.

Predseda Športovo-telovýchovnej

 komisie MSS Pavel Turan

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs