Nové moderné strediská vedomostí

28.mar 2013

Cezhraničný projekt Knižnice pre novú dobu sa začal realizovať 1. novembra 2012 s cieľom podporiť knižnice v Srbsku a Chorvátsku. Tieto kultúrne ustanovizne sa majú stať modernými strediskami vedomostí. Projekt podporuje IAN Medzinárodná sieť pomoci z Belehradu a Mestská knižnica s čitárňami z Vinkoviec a finančne európske IPA fondy. Okrem vedúcich partnerov angažované sú aj partnerské knižnice z Inđije, Báčskej Palanky a Kuly – zo Srbska a knižnice z Vukováru, Drenovca, Županje a Iloka z Chorvátska.

Aktivity sú usmernené na zveľaďovanie kapacít knižníc, cezhraničnú výmenu vedomostí a skúseností srbských a chorvátskych knižníc, osem knižníc bude vybavených súčasnými technickými zariadeniami a 24 knihovníkov zo Srbska a Chorvátska absolvuje výcvik pomenovaný e-knihovník. Títo knihovníci potom budú aj sami spôsobilí na edukačné kurzy, budú pomáhať svojim kolegom v práci s počítačmi, internetom a pod. V knižniciach budú fungovať i nové služby, napríklad pre mladých nezamestnaných, pre osoby s invaliditou, starších občanov. Súčasťou projektu sú i početné dielne. Jedna z nich odznela v marci v Ľudovej knižnici Veljka Petrovića v Báčskej Palanke, keď početní záujemcovia v čele s riaditeľkou knižnice Koviljkou Dobrićovou privítali aj ostatných účastníkov tohto užitočného projektu.

J. Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs