Od malička v náboženskom duchu

29.mar 2013

Niektoré rodinné zvyky v Padine už dávno zanikli, ale niektoré cirkevné zvyky sa v padinských rodinách zachovali dodnes. Aj v súčasnosti deti v rodine získavajú prvé poznatky o učení Písma Svätého. Rodičia posielajú svoje deti do Nedeľnej školy, aby od malička slúžili Pánu Bohu svojimi modlitbami a nábožným spevom.

– V Padine bol najväčší počet žiakov, ktorí chodili do Nedeľnej školy a boli konfirmovaní a ktorí sa roku 2000 prihlásili na vyučovanie náboženstva v základnej škole, – povedal Ján Kolárik, ktorý na miesto katechétu nastúpil roku 1995, keď vystriedal dovtedajšieho učiteľa náboženstva Jána Srnku.

Ján Kolárik, katechéta v Padine, má nesmierne rád prácu s deťmi

– Bol som ešte mladým učiteľom v padinskej škole, keď som sa ujal práce a záväzkov katechétu. Hneď to leto som šiel na školenie pre budúcich katechétov do Feketića. Odvtedy mám v Nedeľnej škole na starosti konfirmačné a predkonfirmačné skupiny (okolo 60 – 70 detí), ktoré učím látku prevažne z Novej zmluvy, pričom používame rôzne aplikácie a iné pomôcky. Počas prípravy hodín používam Bibliu, biblickú históriu a rôzne náboženské príručky pre deti. Na hodinách sa učíme a spievame aj rôzne piesne z detského spevníčka (piesne pomáha nacvičiť aj kantor Pavel Petrovič), kreslíme, a potom práce často aj zverejníme v našom cirkevnom časopise Padinské zvony. Okrem mňa tu je katechétom aj Michal Vĺček, ktorý má na starosti predškolské a iné deti. Školský rok v Nedeľnej škole končíme exámenom, príležitostným programom na nešporných bohoslužbách v evanjelickom kostole v Padine. Z nazbieraných prostriedkov z milodarov zvyčajne organizujeme výlety. Boli sme už niekoľkokrát na Petrovaradínskej pevnosti, navštívili sme prírodnú rezerváciu Cárska bara a v súčasnosti deti túžia navštíviť (ani menej, ani viac) Francúzsko, – hovorí s úsmevom Ján Kolárik.

– Okrem práce v Nedeľnej škole také štyri roky som učil náboženstvo v Základnej škole maršala Tita. Padinská škola bola vtedy, roku 2000, naozaj ukážková, lebo tu boli deti na hodinách náboženstva najpočetnejšie. V tom období sme mali aj hostí z Ministerstva náboženstva zo Slovenska, ktorí spolu s biskupom SEAVC a farármi z okolitých slovenských prostredí sledovali moju prácu s deťmi. V súčasnosti deti v škole náboženstvo učí katechétka Ingrid Tomečeková. Za úspešnú prácu s deťmi veľká vďaka patrí predovšetkým rodičom, ktorí svoje deti od malička vychovávajú v náboženskom duchu, – zdôraznil padinský katechéta.

 Za rozhovor ďakuje: A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs