V Novom Sade odznela 40. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

23.nov 2013

V Novom Sade odznela 40. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

Víťazi 40. Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov

Víťazi 40. Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov

Rozhlasová súťaž mladých recitátorov prebiehala v sobotu 23. novembra a organizovala ju Slovenská redakcia RNS za podpory Výboru pre vzdelávanie NR SNM, Matice slovenskej v Srbsku a Asociácie slovenských pedagógov. Milina Florianová, ktorá je na čele Slovenskej redakcie, uvítala prítomných v štúdiu M Novosadského rozhlasu v Novom Sade, kde súťaž prebiehala. Prihovorili sa aj Vojin Popović, zástupca riaditeľa Novosadského rozhlasu a Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM a podpredsedníčka Zhromaždenia APV, ktorá súťaž otvorila.

Potom sa začal sviatok hovoreného slovo, pod drobnohľadom trojčlennej poroty, ktorej predsedníčkou bola Katarína Melegová-Melichová a členmi Ján Širka a Jana Lačoková. Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo 58 recitátorov v štyroch súťažiacich kategóriách.

Vyhlásenie víťazov a udelenie diplomov, ako i vecných odmien bolo samozrejme vyvrcholením súťaže. V prednese poézie žiakov nižších ročníkov najúspešnejší boli: Gabriela Svetlíková z Kovačice, nacvičila Alžbeta Chrťanová (prvá cena), Mia Verešová zo Starej Pazovy, nacvičila Lýdia Gedeľovská (druhá cena) a Annamária Kollárová z Báčskej Palanky, nacvičila Elena Hložanová (tretia cena). Najúspešnejší recitátori vyšších ročníkov boli: Martina Bartošová z Aradáča, nacvičila Soňa Zahorcová (prvá cena), Ema Kočišová zo Starej Pazovy, nacvičila Miruška Kočišová (druhá cena) a Hana Katarína Ďurovková z Kysáča, nacvičila Ľudmila Berediová-Stupavská (tretia cena). V kategórii prednesu prózy ceny dostali: Miluška Vranková z Kysáča, nacvičila Ľudmila Berediová-Stupavská (prvá cena), Emília-Jana Pálešová z Erdevíka, nacvičila Ruženka Ďuríková (druhá cena) a Ivana Galátová z Kovačice, nacvičila Mária Kotvášová-Jonášová (tretia cena). Špeciálnu cenu získala Jelena Miščevićová z Nového Sadu, nacvičila Milina Struháriková. V kategórii prednesu poézie stredoškolákov a študentov zvíťazili: Miloš Simonović zo SKUS h. J. Čmelíka v Pazove, nacvičila Anna Simonovićová (prvá cena), Elena Vršková z petrovského gymnázia, nacvičila Annamária Boldocká-Grbićová (druhá cena) a Martina Grňová zo Strednej medicínskej školy v Novom Sade, nacvičila Milina Struháriková (tretia cena).

Ceny odmeneným udelila Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NR SNM.

E. Šranková

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs