Novosadský víkend komiksov 2019

14.sep 2019

Novosadský víkend komiksov 2019

V Kultúrnej stanici Svilara v Novom Sade dnes pokračoval 13. Novosadský víkend komiksov. Program sa začal včera otvorením burzy komiksov a neskoršie bol predstavený 3D komiks Milivoja Kostića, ako aj výstava fotografií 3D komiksov z minulých vydaní podujatia.

Predstavené bolo vydanie Študentského kultúrneho centra Nový Sad Čierne slnko, biela brada a srdce zo zlata (Crno sunce, bela brada i srce od zlata), ako aj autori Vladan NikolićWostok.

Foto: Miroslav Gašpar

Prvou a najväčšou hviezdou piatkového dňa na 13. Novosadskom víkende komiksov a možno aj na celom podujatí bol Rajko Milošević Gera, jeden z najznámejších a najlepších komixových ilustrátorov z našich priestorov.

„Aj tentoraz je koncepcia festivalu rovnaká, bez ohľadu na to, že sme sa z Fabriky presťahovali do Svilary. Aj tentoraz sme na víkend komiksov chceli priviesť významného autora či ilustrátora z našich priestorov a ktorý v zahraničí dosiahol úspech. Tentoraz je to Rajko Milošević Gera.

Ide o autora, ktorý patrí medzi špičkových európskych autorov, pretože s rovnakým úspechom robí pre Marvel, pre francúzskych vydavateľov, pre taliansky Bonelli a pre španielskych vydavateľov. Rovnako úspešne pracoval aj u nás. Je vynikajúci ilustrátor, ktorý vie robiť tak všetky žánre, ako aj umelecký či žánrový komiks“ – uviedol producent v Študentskom kultúrnom centre Nový Sad a hlavný organizátor Novosadského víkendu komiksov Jovan Gvero.

Sobotný program

Aj dnešný program podujatia je bohatý – burza komiksov bola otvorená o 12. hodine, neskoršie prebiehala dielňa výroby papierových hračiek a nevystali ani početné prezentácie najnovších komixových vydaní jednotlivých vydavateľov.

Goran Maravić a Jovan Gvero počas prezentácie knihy (Foto: Miroslav Gašpar)

Napríklad, príliš veľký záujem bol o publikáciu Gorana Maravića Dve storočia karikatúry na území Juhoslávie.

Pri tejto príležitosti hovoril sám autor, ktorý podotkol, že išlo o namáhavú prácu pri pátraní po materiáloch.

„V tejto spoločnosti sa už prakticky všetko stáva karikatúrou, takže je karikatúra svojráznym originálnym spôsobom sa vyjadriť výtvarne. Okrem toho, chcem podotknúť, že sa počet ľudí, ktorí svoje karikatúry v jednotlivých médiách v našej krajine stále znižuje“ – uviedol Goran Maravić.

Novosadský víkend komiksov tradične organizuje Študentské kultúrne centrum Nový Sad.

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.