NOVÝ SAD: Predstavili učebnicu Infektológia

18.nov 2015

NOVÝ SAD: Predstavili učebnicu Infektológia

Ucebnica-listuj

Nová učebnica v rukách tretiakov

V slávnostnej sieni Strednej zdravotníckej  školy 7. apríla v Novom Sade včera predstavili učebnicu v slovenskej reči Infektológia autora Dr. Jána Ryboviča, zostavenú podľa plánu a programu pre stredné zdravotnícke školy, určenú žiakom tretieho ročníka.

Žiakom a učiteľom sa pri tejto príležitosti prihovorili Aleksandra Ber Božić, riaditeľka Medicínskej školy 7. apríla, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, a Pavel Marčok, predseda Báčskopetrovskej obce. O učebnici hovoril autor Dr. Rybovič, ktorý prízvukoval, že vznikla vďaka žiakom a podpore Matice slovenskej v Srbsku, ktorá je vydavateľom, ako i Pokrajinského sekretariátu pre vedu a technologický rozvoj. Urobená je na základe epidemiologických charakteristík ochorení a európskej prevencie a liečenia chorôb.

Kniha je v čierno-bielej technike, ale jej súčasťou je i cédečko s kolorovanými fotografiami, ktoré ilustrujú ochorenia spracované v knihe. Písaná je moderným spôsobom primeraným žiakom. Je v pláne preložiť ju do srbčiny, aby sa tak stala učebnicou pre všetkých žiakov medicínskych škôl v našej krajine.

Knihu na záver odovzdali tretiakom a štvrtákom slovenských tried v tejto škole.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs