Nový základ

4.feb 2015

Nový základ

06saladamyV Zhromaždení AP Vojvodiny dnes prezentovali model zákona o rodovej rovnosti ochrancu občanov.

Plná sieň pokrajinského parlamentu je síce mimozákladnou, no výstižnou ukážkou záujmu o oblasť ľudských práv, v konkrétnom prípade o rodovú rovnosť. Na jej význam poukázala v pozdravnom prejave účastníkom prezentácie koordinátorka ženskej parlamentnej siete Zhromaždenia APV Maja Sedlarevićová konštatáciou, že sa nás tento segment rovnoprávnosti všetkých týka. O to viacej, že pred niekoľkými rokmi schválené zákony a ustanovenia doba už prevalcovala, že si viaceré z nich vážne pýtajú  aj zmeny a doplnky, taktiež ratifikáciu s platným medzinárodným regulatívom.

Všetko to si nárokuje prezentovaný model Zákona o rodovej rovnosti, ktorého základné ustanovenia trvajú na zapojovaní tejto problematiky do všetkých spoločenských sfér, na rešpektovaní medzinárodných štandardov v tejto oblasti, na politike rovnakých možností a precíznejšom stanovení náplne práce inštitúcií pôsobiacich v oblasti rodovej rovnosti.

Základným odkazom z prezentácie je, že by sa model musel čím rýchlejšie stáť zákonom, vypracovaným na mieru potrieb a možností. Čo je však oveľa podstatnejšie, aj plne rešpektovaným dokumentom, bez čoho sa v politike rodovej rovnosti neposunieme výraznejšie vpred. Konkretizovanie a definovanie záväzkov, sledovanie ich realizácie, zladenosť s medzinárodnými štandardmi, dostatok inštrumentov na to všetko, kontrola, dozor a sankcie – v podstate je jasné čo všetko sa dá aj môže na uvedenom pláne robiť. Plná sieň zainteresovaných naznačila nepriamo, kde v oblasti rodovej rovnosti vlastne sme.

         Oto Filip

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs