O záverečnom účte mestského rozpočtu

26.máj 2017

O záverečnom účte mestského rozpočtu

Na dnešnom zasadnutí Zhromaždenia Mesta Nový Sad rokovali o záverečnom účte rozpočtu za rok 2016.

Príjmy s prostriedkami, ktoré zvýšili z minulých rokov, vlani vynášali bezmála 24 miliárd dinárov (23 938 732 202,20 dinárov). Je to o 14,9 percenta viacej než v roku 2015. Z tých prostriedkov sa v mestskej pokladnici zvýšilo vyše 4 miliárd dinárov (4 117 079 000). Tieto prostriedky sa rozvrhnú po opravnom rozpočte. Výdavky vlani vynášali vyše 19 miliárd (19 318 087 589,83), čo je zvýšenie o 4,98 percenta vzhľadom na rok 2015.

Vo výborníckach laviciach

Opoziční výborníci sa striedali za rečníckou tribúnou a kritizovali spôsob trovenia prostriedkov. Viackrát zopakovali, že občania na ulici nevidia kde sú strovené prostriedky. Podľa ich mienky, jedinou kapitálovou investíciou bola továreň Lear, do ktorej je vložených 4 až 5 miliárd.

Investujú do vzdelávania

Primátor mesta Miloš Vučević je, ako povedal, spokojný s trovením prostriedkov a uviedol aj zvýšenie príjmov. Podľa jeho slov príjmy sa vlani zvýšili o tri miliardy dinárov vzhľadom na rok 2015.

V pokračovaní uviedol, že sa realizovalo 97,4 percenta z plánovaných príjmov. Keď ide o trovy situácia sa tiež zlepšila. Vzhľadom na predminulý rok kapitálové výdavky sa zvýšili o 22 percent a to na kapitálové projekty, transféry a subvencie. Ako primátor povedal v meste sa budú snažiť, aby sa kapitálové výdavky aj v tomto roku zvýšili.

Správa o príjmoch v rozpočte v prvých štyroch mesiacoch tohto roku je podľa slov M. Vučevića lepšia než bola v rovnakom období v roku 2016 a vlaňajší rok bol lepší než 2015.

Informoval, že okolo 2,3 miliardy dinárov prebytku je rozvrhnuté ešte v decembri, keď sa schvaľoval tohtoročný rozpočet. Zahlásil, že ďalšie asi 2 miliardy čoskoro rozvrhnú v opravnom rozpočte a väčšiu časť prostriedkov vložia do vzdelávania, do škôl a predškolských ustanovizní v prospech zlepšenia podmienok pre vyučovanie detí.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs