47. Folklórny festival Tancuj, tancuj… v Hložanoch

27.máj 2017

47. Folklórny festival Tancuj, tancuj… v Hložanoch

Koncertom speváckych skupín a orchestrov v hložianskom Dome kultúry sa dnes o 13.00 začal 47. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… V amfiteátri už odznel aj prvý koncert tanečných súborov. O tretej popoludní v areáli amfiteátra odštartovali 9. Stretnutie dolnozemských Slovákov Na jarmoku.

O 20.00 sa začal druhý tanečný koncert. Diváci ho môžu sledovať aj v priamom prenose TV Vojvodiny na 2. programe.

V amfiteátri si prví zatancovali Hložanci

Po slávnostnom defilé, ktorého sa zúčastnili všetky domáce súťažiace spolky, ako i hosťujúce zo Slovenska, Chorvátska, Rumunska a Maďarska sa v amfiteátri konal o 17.00 otvárací ceremoniál.

Pri otváracom ceremoniáli na pódiu boli spolu predstavitelia všetkých účinkujúcich spolkov a rečníci

Po doznení zvučky účastníkov privítal predseda organizačného výboru 47. FFTT Ján Bohuš. Potom sa radom prihovorili: predseda obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, predstaviteľ Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Igor Vencel, predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Anna Tomanová-Makanová. Festival úradne otvoril pár tanečníkov domáceho SKOS Jednota.

Aj tanečníci zo Šídu sa predstavili v defilé

Festival a tzv. Dolnozemský jarmok prebiehajú za veterného, ale veľmi príjemného počasia. V amfiteátri každú chvíľu pribúdajú milovníci folklóru z Hložian i z bližšieho okolia a vzdialenejších prostredí.

Muzika z Hrušova

Defilé folkloristov bolo skutočným sviatkom pre oči. Veľký počet občanov Hložian a návštevníkov z iných prostredí mal skutočný pôžitok nielen z ukážok tancov a piení ale aj z nádherných krojov.

Najlepšie spievali Hložianky, najkrajšie hrali Vojlovičania

Festival sa tradične začal koncertom speváckych skupín a orchestrov. Na začiatku pred malým počtom divákov, tých však postupne pribúdalo. Množili sa aj potlesky adresované spevákom a hudobníkom za krásne výkony. Odznelo na desiatky pekných slovenských ľudových piesní, mnohé z nich už temer zabudnuté.

Orchester a mužská spevácka skupina z Vojlovice

Odborná porota pracovala v zložení: Juraj Ferík, Slovenka Benková-Martinková a Jarmila Juricová-Stupavská. Trio s potešením kvitovalo, že zase nemalo celkom jednoduchú prácu. Súťažili spevácke skupiny a orchestre 29 spolkov a predstavili sa aj dva hosťujúce a to zo slovenského Trenčína a z Békešskej Čaby (Maďarsko).

Kovačičanky spievali s fľaškami

Najúspešnejší je orchester SKOS Detvan z Pančeva (Vojlovice). Druhé miesto obsadili hudobníci SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu a 3. orchester DK Michala Babinku z Padiny.

Prvé miesto si vyspievala dievčenská spevácka skupina KOS Jednota z Hložian. Na 2. mieste sa umiestnila ženská spevácka skupina SKOS Detvan z Pančeva a na 3. mužská spevácka skupina SKUS V pivnickom poli z Pivnice.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs