Na 47. FFTT najkreatívnejší tanečníci z Kovačice

27.máj 2017

Na 47. FFTT najkreatívnejší tanečníci z Kovačice

Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru z Kovačice sa ovenčilo víťazným vavrínom na 47. Folklórnom festivale v Hložanoch, ktorý sa práve skončil.

Druhé miesto získal KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca a 3. folklórny súbor SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu. Víťazný súbor Kreatívneho centra z Kovačice získal aj cenu za ľudový odev.

Selenčania

O titul najlepšieho sa uchádzalo úhrnne 17 tanečných súborov. Na popoludňajšom koncerte v hložianskom amfiteátre diváci videli 9 a na večernom 8 súborov. V rámci druhého koncertu, po súťažnej časti, pohostinne vystúpili taneční veteráni novosadského Šafárika, ako i folklórne súbory Hrušov zo slovenského Hrušova, Vila z Nového Sadu a Sálašan z rumunského Nadlaku.

Erdevíčania

Vystúpenia tanečných súborov posúdila odborná porota v zložení: Ružena Červenská (predsedníčka), Tatiana Kriváková-Amidžićová a Milorad Lonić (členovia). Ľudový odev ohodnotil Marijan Pavlov.

Popoludní v hložianskom Dome kultúry bol i koncert speváckych skupín a ľudových orchestrov. Víťazmi sa stali dievčatá speváckej skupiny KOS Jednota z Hložian, respektíve hudobníci SKOS Detvan z Vojlovice (Pančeva).

Hložanci

Koncert v Dome kultúry viedla Monika Bažaľová a obidva v amfiteátre moderovala dvojica Hana Tanciková – Samer Hamadeh. V areáli amfiteátra sa uskutočnilo aj 9. stretnutie dolnozemských Slovákov (zo Srbska, Maďarska, Rumunska a Chorvátska) Na jarmoku. Spoluorganizátori 47. FFTT a podujatia Na jarmoku boli: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Miestne spoločenstvo Hložany, Obec Báčsky Petrovec a KOS Jednota Hložany.

Novosadskí mladší šafárikovci

Festival finančne podporili: Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie AP Vojvodiny, PS pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá APV a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (Slovenská republika).

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs