V KOVAČICI: Divadelné dni Tomáša Hriešika – Máška 2017

29.máj 2017

V KOVAČICI: Divadelné dni Tomáša Hriešika – Máška 2017

Pazovskí divadelníci v predstavení Večera Budala

Včera večer v Kovačici dozneli Divadelné dni Tomáša Hriešika – Máška, v rámci ktorých vystúpili divadelní ochotníci z domáceho prostredia, Starej Pazovy a Vojlovice.

Dom kultúry 3. októbra v Kovačici a Divadlo VHV Scéna v Kovačici, v dňoch 25. až 28. mája 2017, boli organizátormi tradičných divadelných dní venovaných spomienke na Tomáša Hriešika – Máška (1956 – 1994), známeho divadelného režiséra, herca a kultúrneho dejateľa.

V rámci programu tohtoročných Divadelných dní THM, v prvý večer sa predstavili hostia, herci Divadelnej sekcie KUS Branka Radičevića zo Starej Pazovy, ktorí vystúpili s predstavením Francisa Vebera Večera budala, v réžii Alexandra Baka. V piatok večer si milovníci Tálie mohli pozrieť predstavenie Tma, autora a režiséra Dragana Karlečíka a v podaní domácich ochotníkov, členov Kolektívu kreatívnych amatérov v Kovačici.

Domáci Kokramovci v Tme

Vojlovičania v muzikáli Futurum lásky

Posledný deň Divadelných dní Tomáša Hriešika – Máška sa začal predstavením Branislava Nušića Dr. v réžii Danky Tomanovej a v predvedení  domácich hercov, členov Divadla VHV Scény v Kovačici. Druhé nedelné predstavenie patriloVojlovičanom, ochotníkom Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan, ktorý predviedli predstavenie Futurum lásky, autorky a režisérky Terezy Veberovej-Oravcovej.

Spolupracovníci, kamaráti a členovia Máškovho života pri  hrobe

Všestraný kultúrny dejateľ Tomáš Hriešik-Máško bol začiatkom deväťdesiatych rokov vedúcou osobnosťou kovačického divadelníctva. Posledné jeho divadelné predstavenie, v ktorom hral hlavnú postavu Čičíkova, bolo Mŕtve duše v réžii Stanislava Sládečeka. Na počesť tohto tragický a predčasne zosnulého všestraného a mimoriadne nadaného herca a režiséra, koncom januára roku 1994 sa po prvýkrát konali Divadelné dni Tomáša Hriešika – Máška, ktoré sa odvtedy stali tradičnými.

 

 

 

   

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs