Dohoda o spolupráci medzi petrovským gymnáziom a Múzeom Vojvodiny

29.máj 2017

Dohoda o spolupráci medzi petrovským gymnáziom a Múzeom Vojvodiny

Múzeum Vojvodiny má za sebou už viac rokov úspešnú spoluprácu so slovenskými kultúrnymi inštitúciami tak vo Vojvodine, ako i v Slovenskej republike.

Dnes predpoludním v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci prišlo k uzavretiu dohody medzi touto našou školskou inštitúciou a Múzeom Vojvodiny z Nového Sadu.

Podpísaním uvedenej dohody, resp. protokolu petrovské gymnázium bude zaradené do radu eminentných výchovno-vzdelávacích inštitúcií, ktoré s Múzeom Vojvodiny tvoria kompaktný celok. Protokol v mene vojvodinského múzea podpísal jeho riaditeľ Drago Njegovan a riaditeľka petrovského gymnázia Anna Medveďová.

Výstava o storočnom gymnáziu v Petrovci 2019

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci roku 2019 oslávi svoju storočnicu pôsobenia. Protokol o spolupráci je začiatočným bodom pre realizáciu spoločného projektu. Ten bude znázornený cestou výstavy roku 2019. Výstavou budú obsiahnuté početné historické a archívne predmety. Vypracujú aj odborný katalóg s dôkladným dejinným prehľadom školy, ktorá úspešne podnecuje srbsko-slovenské styky.

Protokol o spolupráci predovšetkým podnecuje výchovno-vzdelávací a kultúrny rast mladých ľudí, ktorí svoje stopy školenia sa zanechávajú roky v uvedenej škole.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs