Inštalácia farára Jána Vidu

29.máj 2017

Inštalácia farára Jána Vidu

V evanjelickom cirkevnom zbore v Báčskom Petrovci po odstúpení dovtedajšieho miestneho farára Vladislava Ivičiaka sa 20. novembra 2016 uskutočnil volebný konvent. Jediným kandidátom na voľbe zborového farára podľa návrhu presbyterstva bol Ján Vida, dovtedajší zastupujúci farár v tomto zbore.

Slávnosť inštalácie zborového farára Jána Vidu v Petrovci sa konala včera predpoludním v rámci služieb Božích. Za prítomnosti početných veriacich a hostí a farárov z domova a zo zahraničia.

Uvedenie do úradu

Inštaláciu farára Jána Vidu vykonal biskup SEAVC v Srbsku Samuel Vrbovský. Asistovali mu senior báčsky a farár selenčský Vladimír Valent a predseda kňazských konferencií a farár padinský Ján Cicka, ktorý neskôr z kazateľnice aj kázal. K tejto slávnostnej chvíli prispeli aj ďalší farári: Vladimír Grňa z Báčskej Palanky, Jaroslav Javorník z Kulpína a Juraj Šefčík zo Senice na Slovensku.

Uvedenie do úradu v petrovskej cirkvi Jána Vidu v poradí ôsmeho inštalovaného miestneho farára spevom a hudbou pozdravili aj starší a mladší spevokol pod vedením kantora Pavla Očovejiho. Tiež aj obecný cirkevný spevokol Credimus pod taktovkou Anny Medveďovej, ako i zborový dychový orchester.

Hostia

Slávnostnej chvíli okrem domácich veriacich svedčili aj spoločenskí pracovníci z prostredia, riaditelia inštitúcií. Ale i viaceré delegácie s farármi zo zborov báčskeho a banátskeho seniorátu. Privítali aj hostí zo zahraničia. Zo Slovenska prišli hostia z Myjavy, zo Senice a z Nových Sadov.  Z Nadlaku v Rumunsku delegáciu priviedli senior Ľudovít Bobčok a konsenior Juraj Vanko.  Z Iloka v Chorvátsku delegáciu priviedol farár Dušan Saják.

Inštalovanému farárovi Vidovi záverom veľa zdaru v práci v petrovskom zbore v mene cirkevnej správy poprial dozorca Ondrej Bovdiš a odovzdal mu i priliehavé darčeky. Pri príležitosti 500. výročia reformácie senior Ľ. Bobčok z Rumunska biskupovi S. Vrbovskému odovzdal ďakovný list a pamätnú medailu.

Zborový farár z Iloka D. Saják tiež povedal krátky príhovor a svojmu niekdajšiemu študentovi Vidovi slová povzbudenia adresoval senior z myjavského evanjelického zboru na Slovensku Samuel Mišiak.

O petrovskom farárovi

Ján Vida sa narodil 4. júna 1987 v Novom Sade. Narodil sa v rodine Jána a Anny, rodenej Hložanovej. Základnú školu vychodil v Kulpíne a maturoval na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci roku 2006. Študoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, ktorú absolvoval v Bratislave roku 2011. Za kňaza bol ordinovaný 16. októbra 2011 v Kulpíne. Najprv bol v roku 2011 kaplánom v cirkevnom zbore v Erdevíku. V rokoch 2012 – 2015 bol farárom v cirkevnom zbore v Erdevíku a Lugu. V septembri roku 2015 sa stal úradujúcim a potom aj riadnym farárom v Báčskom Petrovci. V súčasnosti administruje aj cirkevné zbory v Erdevíku, Lugu a Sriemskej Mitrovici.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs