Aleksandar Vučić zložil prísahu

31.máj 2017

Aleksandar Vučić zložil prísahu

Foto: N1

V Národnom zhromaždení Aleksandar Vučić dnes zložil prísahu čím oficiálne prebral funkciu prezidenta Srbska. Prísahu zložil nad špeciálne vyrobenou ústavou a replikou Miroslavovho evanjelia.

Po zložení prísahy okrem iného povedal, že nepochybuje o tom, čo má urobiť pre Srbsko a jeho budúcnosť, ako aj to, že je pripravený pre tú budúcnosť urobiť doslovne všetko a za to nezískať nič.

Podľa písania portálu N1 niekoľko tisíc priaznivcov Srbskej pokrokovej strany sa zhromaždilo pred budovou Národného zhromaždenia a pozdravilo nového prezidenta.

Celkovú slávnosť poznačilo aj niekoľko incidentov v blízkosti Zhromaždenia a to medzi priaznivcami vládnucej koalície a opozície.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs