Výzva: Letí pieseň, letí 2017

31.máj 2017

Výzva: Letí pieseň, letí 2017

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva skladateľov, upravovateľov, textárov a interprétov, aby sa zúčastnili 19. festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí 2017.

Podmienky účasti na festivale:

– Autori môžu na festival poslať najviac dve skladby, ktoré sú hudobným obsahom a textom primerané festivalu pre deti;

– Texty skladieb a ich interpretácia majú byť v slovenskom jazyku;

– Skladby na festivale interpetujú deti do 14. rokov;

– Autori skladieb sú povinní zaslať notový materiál s textom, prípadne audio nahrávku skladby do 1. septembra 2017, na adresu:

DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA

Ulica Maršala Tita 46

26210 Kovačica

 

S poznámkou: Prihláška na festival Letí pieseň letí 2017.

alebo e-mailom na adresu :  dkulture@gmail.com

Prihlášku si možno stiahnúť na web stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Bližšie informácie o Festivale Letí, pieseň letí možno ziskať na číslach telefónov:  013/ 661-112 a 013/ 660-666,

062 8850 814 (riaditeľ Ján Tomáš) a 062 8850 813 (Želimir Bartoš)

alebo v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov na 021/54 55 70 a 021/54 55 71

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs