Pre čistejšie a zelenšie školy

2.jún 2017

Pre čistejšie a zelenšie školy

Dnes v Pokrajinskej vláde udelili odmeny najúspešnejším výchovno-vzdelávacím ustanovizniam zúčastneným v programe Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine.

Predstavitelia odmenených výchovno-vzdelávacích inštitúcií

V minulých ôsmych rokoch ustanovizniam a školám, ktoré boli úspešné v rámci tohto programu, udelili vyše 200 odmien. V školskom roku 2016/2017 sa v programe zúčastnilo 84 výchovno-vzdelávacích inštitúcií60 úspešne zdolalo plánované aktivity.

Dnes 19 najúspešnejším predškolským ustanovizniam, základným a stredným školám a školám pre žiakov s poruchami v rozvoji udelili 38 odmien. Získali ich predškolské ustanovizne z Pančeva, Trešnjevca, Kaća a Nového Kneževca. Keď ide o základné školy odmeny dostali školy v Konaku, Rume, Bogojeve, Novom Sade, Maglići, Ašanji, Radojeve, Kucure a Omoljici. Odmenu dostali stredné školy v Čoke, Sombore a Vršci. Odmenené sú i školy pre žiakov s poruchami v rozvoji v Sombore, Novom Sade a Kikinde.

Spolupráca troch sekretariátov

Program Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine realizovali Pokrajinský sekretariát pre urbanizmus a ochranu životného prostredia, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostní menšiny – národnostné spoločenstvá a Pokrajinský sekretariát pre energetiku, stavebníctvo a dopravu.

Partnermi v realizácii programu boli Hnutie zalesňovateľov VojvodinyFondácia Riken na recyklovanie plechoviek.

Príhovor Nenada Grbića, pokrajinského tajomníka

Pred udelením odmien sa predstavitelia tak spomenutých sekretariátov ako i partnerov prihovorili prítomným predstaviteľom škôl. Ako povedali cieľom bol rozvoj a zveľadenie práce v oblasti ochrany životného prostredia v škôlkach, základných a stredných školách na území Vojvodiny.

Odmena pre ZŠ Žarka Zreňanina v Maglići

Najdôležitejším cieľom bolo u najmladších vplývať na zmenu zlých zvykov a poskytnúť im edukáciu, ktorá ich privedie k osvojovaniu novej ekologickej a energetickej kultúry. Ako bolo počuť žiaci v rámci tohto programu aktívne rozmýšľajú a konkrétne prispievajú k ochrane svojho okolia.

Pre odmenené škôlky a školy zabezpečili odmeny. Pre 600 žiakov to budú jednodenné výlety v Nacionálnom parku Fruška gora, s cieľom spoznať prírodné hodnoty v okolí Sriemskych Karloviec. Pre učiteľov odmenených ustanovizní to bude seminár z oblasti ochrany životného prostredia v Ekologockom stredisku Radulovački v dňoch 29. a 30 júna.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs