(Ne)sporné neúčelové prostriedky

3.jún 2017

(Ne)sporné neúčelové prostriedky

Na 14. schôdzi ZO Báčska Palanka absentovalo až 11 výborníkov

Na rokovacom programe včerajšej 14. schôdze Zhromaždenia obce Báčska Palanka bolo iba 5 bodov. Nie div, že ich 30 prítomných výborníkov zvládlo za necelé dve hodiny. V rámci úvodného bodu prijali rozhodnutie o záverečnom účte rozpočtu obce Báčska Palanka za rok 2016. Čosi nad 218 miliónov dinárov, ktoré sú na účte vykázané ako zvyšok, boli podnetom k rezkejšej diskusii. Ostatné témy sa obišli temer bez debaty.

Vedúci výborníckej skupiny Srbskej radikálnej strany Dragan Bozalo uplynulý rok nazval „rokom neschopnej moci.“ Obzvlášť sa zaujímal o to, ako je možné, že sa zvýšilo približne až 142 miliónov neúčelových prostriedkov.

Primátor Branislav Šušnica ozrejmil, že ide o peniaze, ktoré pôvodne boli určené na potreby fondov pre poľnohospodárov, podnikateľov a iných. Lokálna samospráva totiž fondy v súlade so zákonom zrušila, takže teraz tých 142 miliónov figurujú ako neúčelové. Ich usmernenie zadefinujú v opravnom rozpočte, ktorý by mali predostrieť pred odchodom na dovolenky.

Výborník Bozalo radil pokrokárom a ich koaličným partnerom „aby hodili do koša všetko, čo projektoval Bojan Radman.“ Spočítal niekdajšiemu prvému mužovi obce, že pripravil množstvo projektov, ktoré zostali nezrealizované. Terajšiu koalíciu pri moci kritizoval, že „nič nezačína“ a to, ako dodal, lebo „obec nemá peniaze.“ V neprítomnosti Radmana zastal sa ho jeho kolega zo Socialistickej strany Srbska Goran Latković, konštatáciou, že odhodiť projekty je nezmysel. Predseda obce Šušnica skonštatoval, že aktuálna koalícia nemôže začínať nové projekty, kým nedokončí existujúce.

Zhromaždenie schválilo aj rozhodnutie o prijatí plánu podrobnej regulácie rómskeho sídliska Čerga. Taktiež poskytlo súhlas na štatút Turistickej organizácie obce Báčska Palanka.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs