Kuleniáda – v objatí kulenu a vína

4.jún 2017

Kuleniáda – v objatí kulenu a vína

Kuleniáda v krásnom erdevíckom parku

 V Erdevíku sa včera uskutočnila 18. Sriemska Kuleniáda. Na podujatí, ktoré sa z roka na rok stáva masovejšie, sa tohto roku predstavilo okolo 150 vystavovateľov: výrobcov kulenov, vín, pálenky, medu, atď. Predpokladá sa, že včera Kuleniádu a Erdevík navštívilo viac ako 8-tisíc ľudí, koľko ich bolo vlani.

Toto podujatie propaguje, rozvíja a oslavuje najcennejší a najatraktívnejší produkt z bravčového mäsa – kulen.

Otvorenie podujatia

Sriemsky stánok

Obchodná komora Srbska, regionálna obchodná komora sriemského správneho okruhu, Obec Šíd, Turistická organizácia Obce Šíd, Kultúrno vzdelávacie centrum zo Šídu a miestne spoločenstvo v Erdevíku aj tohto roku organizovali tohtoročnú Kuleniádu v Erdevíku.

Tri generácie rodiny Lemajić zo Šída

Na otvorení sa prítomným prihovorili predseda organizačného výboru a predseda Miestneho spoločenstva Erdevík Zoran Mašić, predseda Obce Šíd Predrag Vuković, podpredseda obchodnej komory Srbska Slobodan Samardžić, riaditeľ regionálnej obchodnej komory Sriemu Ɖorđe Božić, pokrajinský sekretár pre hospodárstvo a turizmus Ivan Ɖoković, pomocník ministra pre poľnohospodárstvo a ochranu živnotného prostredia Nenad Katanić, štátny tajomník v Ministerstve pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke a sociálne otázky Nenad Ivanišević, ktorí aj udeľovali ceny pre najlepšie kuleny na 18. Sriemskej kuleniády.

Absolútni víťazi

Mira Banjacová s radosťou prijala už druhé pozvanie na Kuleniádu v Erdevíku

Tohto roku bolo prihlásených 132 vzorky v prirodzenom a umelom obale. Vzorky boli hodnotené podľa vonkajšieho výzoru, výzore prierezu, konzistencii, vône, chuti a farby. Prvé, druhé a tretie miesto v oboch kategóriách (kulen v prirodzenom a umelom obale) získala rodina Lemajić zo Šída, otec a syn Predrad a Mladen.

Potom nasledoval kultúrno-umelecký program, ktorý otvorila známa herečka eredevíckeho pôvodu Mira Banjacová, s básňou Vojvodina. Bohatý program trval celé poobedie, na ktorom sa predstavilo viac ako 350 účastníkov.

 

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs