Pazovský súbor najúspešnejší na 3 x Ď

4.jún 2017

Pazovský súbor najúspešnejší na 3 x Ď

Ivan Ječmen jeden zo štvorlístka režisérov najúspešnejšieho pazovského predstavenia

Vo večerných hodinách sa dnes v Starej Pazova vyhlásením najúspešnejších slávnostne ukončila tohtoročná 24. prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby 3 x Ď.

Na prehliadke do konkurencie o najúspešnejšie predstavenia porota zaradila nasledovné predstavenia: Game Start z Vojlovice, Deti z Pavlovskej ulice zo Starej Pazovy, O dvanástich mesiačikoch z Padiny, Žeby takto? z Kysáča a Pätnásťročná z Erdevíka.

Odborná porota sa rozhodla udeliť: prvú cenu (sošku Miry Brtkovej) predstaveniu Deti z Pavlovskej ulice, druhú cenu (striebornú plaketu) predstaveniu Game Start a tretiu cenu (bronzovú plaketu) predstaveniu O dvanástich mesiačikoch.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs