Okrúhly stôl v NDNV: Médiá dnes – kam ďalej?

29.máj 2017

Okrúhly stôl v NDNV: Médiá dnes – kam ďalej?

Médiá v jazykoch národnostných menšín v Srbsku dnes – kam ďalej? bol názov okrúhleho stola, ktorý Centrum pre rozvoj civilnej spoločnosti usporiadal dnes v Nezávislom spolku novinárov Vojvodiny.

Cieľom debaty bolo prezentovať najnovšiu publikáciu Informovanie v jazykoch národnostných menšín – návrhy na nové politiky, desaťročie neskoršie. Publikácia vznikla na základe analýz a viacmesačného terénneho výskumu mediálnych obsahov v 16 menšinových jazykoch koncom roka 2016.  A cieľom analýzy informovania národnostných menšín a tradičných médií bolo zistiť problémy, s ktorými sa stretáva informovanie menšín v našej krajine. Takisto navrhnúť optimálny objem informačných obsahov a efektívnych mediálnych platforiem pre menšinové a viacjazykové informovanie na globálnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Poznamenal, to Kalman Kuntić, jeden z autorov publikácie.

Hodnotiac situáciu v menšinových médiách Kuntić poznamenal, že prostriedky, ktoré sa vyčleňujú pre tlačené médiá v AP Vojvodine, by sa mali využiť aj na rozvoj iných platforiem – internetu, audio alebo audio-video produkcie.

Panelisti sa dotkli aj témy privatizácie lokálnych médií, o ktorej sa nevyjadrili pozitívne. Podľa nich v procese privatizácie mnohé prostredia a menšinové spoločenstvá zostali bez médií a nebrali sa do úvahy alternatívne riešenia, ktoré podľa nich mohli byť médiá civilného sektoru.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs