Chvályhodné vedomosti stredoškolákov zo slovenčiny

29.máj 2017

Chvályhodné vedomosti stredoškolákov zo slovenčiny

Republikovú súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy usporiadali včera v Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Súťaže sa zúčastnilo 47 stredoškolákov, ktorí potvrdili pozoruhodné vedomosti zo slovenčiny. Podľa Marieny Korošovej, predsedníčky hodnotiacej komisie, všetci žiaci mali na testoch ponad 60 bodov, čo je výnimočný úspech.

Najmenej súťažiacich bolo žiakov záverečného štvrtého ročníka. Zo štvrtákov prvé miesto obsadili dve žiačky: Stefana Nemogová z kovačického gymnázia a Tabita Vágalová z petrovského gymnázia.

V kategórii tretiakov najúspešnejšia bola Hana Čížiková z gymnázia v Kovačici a zo súťažiacich žiakov druhého ročníka Emília Jana Pálešová z gymnázia v Petrovci. Keď ide o žiakov prvého ročníka najviacej bodov na testoch získala Monika Babíková z Gymnázia Branka Radičevića zo Starej Pazovy.

Výkony žiakov hodnotila päťčlenná komisia v zložení: prof. Dr. Anna Makišová a Dr. Zuzana Týrová z Oddelenia slovakistiky FF v Novom Sade, Dr. paed Svetlana Zolňanová z Výboru pre vzdelávanie NRSNM a Alena Pešková a Mariena Korošová (predsedníčka komisie) z Ústavu pre učebnice v Novom Sade.

Počas práce komisie si účastníci súťaže pozreli divadelné predstavenie žiakov Gymnázia Mihajla Pupina z Kovačice pod názvom Pozdrav niekoho.

Stredoškoláci, ktorí obsadili prve tri miesta v každom zo štyroch ročníkov, sa zúčastnia tábora na Slovensku.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs