Podujatie Na jarmoku deviaty raz

27.máj 2017

Podujatie Na jarmoku deviaty raz

Niekdajší Dolnozemský jarmok, čiže 9. stretnutie dolnozemských Slovákov Na jarmoku videli dnes návštevníci 47. Folklórneho festivalu v Hložanoch. Bola to skutočná (predajná) výstava gastronomických, remeselníckych a iných produktov ľudovej proveniencie.

Na podujatí sa zúčastnilo približne 150 účastníkov a spoločnosť im robili aj Slováci zo troch susedných krajín. Jarmočníci prišli z Báčskeho Petrovca, Kysáča, Hložian, Báčskej Palanky, Pivnice, Selenče, Lalite, Padiny, Kovačice, Aradáča, Vojlovice, Jánošíka, Lugu. Erdevíka, Boľoviec, Dobanoviec. Svoje výrobky ponúkli aj ich priatelia z Békešskej Čaby, Nadlaku, Iloka a Našíc.

Otvárací príhovor mala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová. Početných prítomných privítala riaditeľka Úradu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anna Chrťanová-Leskovac. Prihovorili sa tiež Ján Bohuš (donedávny starosta Hložian), ako i Milan Vávra z Chorvátska, Pavol Hlásnik z Rumunska a Michal Lásik z Maďarska.

Spolky žien, ochotnícke spolky, združenia remeselníkov, výrobcovia ľudových úžitkových predmetov, kuchári a majstri rôznych profilov predstavili celú paletu výrobkov. Mnohí návštevníci okrem chutných jedál, domáceho vína a pálenky nakupovali aj rôzne ľudové výrobky a hlavne sa dobre pobavili. Pozreli si aj výstavu insitného umenia Insitné dáždniky Kreatívneho centra pre cestovný ruch, umenie a kultúru z Kovačice.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs