OBEC BÁČSKY PETROVEC: Žiacka recitačná súťaž

10.mar 2018

OBEC BÁČSKY PETROVEC: Žiacka recitačná súťaž

Sugescie pre recitárorov

Slovenské vojvodinské divadlo každý rok usporadúva prvý stupienok súťaže mladých recitátorov z celej krajiny pre Obec Báčsky Petrovec. Ide o Obecnú súťaž recitátorov Básnik môjho rodu. Tohtoročnú súťaž SVD zorganizovalo včera v predvečerných hodinách vo veľkej sieni.

V niektorých z predchádzajúcich rokov na súťaži sme evidovali aj nad 50 súťažiacich. Tohto roku nádejných recitátorov bolo o čosi menej. Ale podľa slov Miliny Florianovej, predsedníčky odbornej poroty, všetci, ktorí prišli súťažiť, prejavili dávku vlôh aj v recitačnej oblasti a „keďže súťaž bola výkonmi pomerne vyrovnaná, tak iba nuansy rozhodovali kto postúpi ďalej“.

Inak okrem Florianovej mladých recitátorov spolu oceňovali aj členky poroty Katarína Melegová-MelichováAnna Hansmanová. Porota mala za úlohu z každej vekovej skupiny vybrať po štyroch najúspešnejších, ktorých posunuli na oblastnú recitačnú prehliadku do Báča.

Úvodom prítomných súťažiacich, ich pedagógov a členov bližšej rodiny pozdravila riaditeľka SVD Viera Krstevská. O propozíciách čosi viac povedala Miroslava Blažićová. Program moderovala Monika Bažaľová.

Tohto roku súťažilo 12 žiakov nižších tried a 8 žiakov vyšších tried základných škôl z celej Báčskopetrovskej obce. Teda aj z Petrovca, aj z Kulpína, aj z Hložian, aj z Maglića. Žiaci recitovali i po slovensky i po srbsky. K tomu tohto roku navzájom o postup na vyššiu úroveň súťažilo aj 7 gymnazistov z Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom.

Na oblastnú súťaž recitátorov, ktorá bude 17. marca v Báči postúpili nasledovní žiaci:

V kategórii základná škola – nižšie triedy:

Ksenia Vujačićová, 3. trieda ZŠ Jána Čajaka Báčsky Petrovec. František Hrubín: Palšek a moji kamaráti. Mentorka: Miluška Anušiaková-Majerová.

Viliam Spevák, 3. trieda ZŠ Jána Čajaka Báčsky Petrovec. Zoroslav Spevák: Koza Kveta. Mentorka: Miluška Anušiaková-Majerová.

Tatiana Filipovićová, 4. trieda ZŠ Jána Čajaka Báčsky Petrovec. Milan Ferko: Ďaleká plavba. Мentorka: Miluška Anušiaková-Majerová.

Milica Jankovićová, 4. trieda ZŠ Žarka Zrenjanina Maglić. Brana Crnčević: Мrav dobra srca. Меntorka: Vesna Ignjatovićová.

Osem žiakov nižších a vyšších tried ZŠ, ktorí postúpili na oblastnú súťaž

V kategórii základná škola – vyššie triedy:

Emília Vujačićová, 5. trieda ZŠ Jána Čajaka Báčsky Petrovec. Tomáš Janovic: Rozprávka o nových šatách. Мentorka: Miluška Anušiaková-Majerová.

Anabela Myjavcová, 5. trieda ZŠ Jána Čajaka Báčsky Petrovec. Preklad Tomáš Janovic: Kohút – veterník. Mentorka: Miluška Anušiaková-Majerová.

Marcela Gániová, 6. trieda ZŠ Jána Čajaka Báčsky Petrovec. Ján Turan: O znamienku krásy. Mentorka: Miluška Anušiaková-Majerová.

Damjan Fekete, 7. trieda ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina Hložany. Krista Bendová: Dobrodružstvá Samka Klamka. Mentorka: Anna Huďanová.

V kategórii stredoškolákov a ostatnej mládeže:

Valentína Hudecová, 1. trieda GJK zo Starej Pazovy. Miroslav Válek: Pobrežie.

Jovan Kiš, 3. trieda GJK z Báčskej Palanky. Branislav Petrović: Kako Ana rešava ukrštene reči.

Emília-Jana Pálešová, 3. trieda GJK z Erdevíka. Miroslav Válek: Nepochopiteľné veci.

Anđela Selaková, 3. trieda GJK z Rumenky. Radmila Lazićová: Smejaću se svuda, plakaću gde stignem.

Úspešní recitátori z petrovského gymnázia

Recitátorky k súťaži prichystali profesorky Marta PavčokováAnnamária Boldocká-Grbićová a súťažiacich po srbsky profesorka Helena Despićová.

Pre všetkých 12 najlepších recitátorov organizátor zabezpečil primerané darčeky.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs