9. Európsky facebookový básnický festival

10.mar 2018

9. Európsky facebookový básnický festival

Dnes v rámci Medzinárodného veľtrhu kníh v Novom Sade prebiehal 9. Európsky facebookový básnický festival, ktorý zorganizovali Banátske kultúrne centrum a Novosadský veľtrh.

Z odmenenej zbierky Katarína Mosnáková-Bagľašová prečítala báseň Urbánni kočovníci

Účastníčkou festivalu bola i Katarína Mosnáková-Bagľašová, ocenená autorka na vlaňajšom FB básnickom festivale. Z tej príležitosti predstavila verše zo zbierky básní pod názvom Škvrny, ktorú jej ako vlaňajšej laureátke vydalo Banátske kultúrne centrum (BKC). Zbierku Škvrny potom premiérne predstavili na stánku BKC, kde autorke odovzdali i autorské výtlačky.

Špeciálnymi hosťami boli víťazi minulých festivalov

Festival prebiehal na centrálnom javisku haly Master a otvorila ho Svetlana Matićová, podpredsedníčka SPKD Prosvjeta z Viedne a ambasádorka Básnickej republiky pre Rakúsko. Špeciálnymi hosťami okrem K. Bagľašovej boli víťazi minulých festivalov zo Srbska, Izraelu a Slovinska.

Autori a diváci

Po nich sa svojimi veršami predstavili početní básnici, ktorí sa stali občanmi Básnickej republiky. Básnická republika vznikla 26. novembra  2016 z Európskeho facebookového básnického festivalu v Banátskom kultúrnom centre v Novom Miloševe.

Na 9. Európsky facebookový básnický festival sa prihlásilo asi 450 básnikov z 19. krajín sveta a súčasne konkurovalo o odmenu. Početní z nich aj prišli na festival, kým ostatní básnici sa zúčastnili tak, že zverejnili svoju báseň na stene Facebook stránky festivalu Evropski Fejzbuk pesnički festival

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs