Obrazy, sochy a inštalácie Rastislava Škuľca

4.jan 2013

Šiestou a zároveň i poslednou vernisážou v piatok 28. decembra v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci položili bodku za galerijným rokom 2012. Snahou nie najšťastnejšie načasovanej výstavy v GZM i tentoraz bolo pripomenúť okrúhle jubileum ďalšieho z radu akademických maliarov Slovákov v Srbsku. Ide o akademického maliara Rastislava Škuľca z Begeča, ktorý 9. augusta oslávil životnú päťdesiatku.

Speváčky zboru Musica viva predniesli aj skladbu Zbor Židov

Tento maliar a sochár sa narodil v Lugu, základnú školu skončil v Begeči a gymnázium v Sriemskych Karlovciach. Roku 1989 vyštudoval maľbu na Akadémii umení v Novom Sade. Žije a pracuje ako výtvarný pedagóg v základných školách v Begeči, Mladenove, Futogu a Novom Sade. Je členom Združenia výtvarných umelcov Vojvodiny a pravidelne sa zúčastňuje na bienále v GZM, v ktorej mu v roku životného jubilea prichystali samostatnú výstavu obrazov, sôch a umeleckých inštalácií.

Zo sprievodného katalógu sa o tomto umelcovi možno dočítať i to, že sa R. Škulec vo svojich prácach priklonil k novému expresionizmu, maliarstvu explózii farieb, pomenovanom v Taliansku transavantgarda. Neskoršie sa umelcov maliarsky postup stáva racionálnejší a konštruktívnejší. Badať to predovšetkým v geometrizácii kompozície obrazu a v budovaní obrazu pomocou monochromatických, najčastejšie pravouholných, pravidelných štvoruholníkov rôznych sfarbení, vkomponovaných do obrazových celkov. Kurátor výstavy Vladimír Valentík v texte píše, že je R. Škulec v širších umeleckých kruhoch známy predovšetkým ako sochár, tvoriaci v rámci umeleckej asociácie Absolútne.

Prierez umeleckej tvorby R. Škuľca si málopočetní návštevníci mohli pozrieť v dvoch výstavných miestnostiach GZM. Na vernisáži prítomných privítal kurátor V. Valentík a výstavu otvoril úradujúci riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni. Predtým ako o tomto umelcovi premietali krátky dokumentárny film z archívu TV Nový Sad, o bohatú hudobnú zložku vernisáže sa sólovým a zborovým spevom postarali Marína Kováčová, Ľudmila Berediová-Stupavská a Komorný zbor Musica viva pod taktovkou Marieny Stankovićovej-Krivákovej a za hudobného sprievodu Vladimíra Kováča.

Pre priaznivcov výtvarného umenia výstava prác R. Škuľca v GZM bude prístupná do 27. januára 2013.

J. Č-p

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs