Óda rovine

2.aug 2013
Pohľad z poschodia na letné kino v Petrovci počas SNS

Pohľad z poschodia na letné kino v Petrovci počas SNS

Tretím večerným podujatím v Báčskom Petrovci v podvečer SNS vo štvrtok 1. augusta (o 22. hodine) bolo verejné premietanie dokumentárno-hraného filmu Óda rovine na nádvorí Slovenského vojvodinského divadla. Zaň sa režijne podpisuje Peter Serge Butko z Česka a námet filmu prichystal Ján Černák. Pred premiérovým premietaním filmu sa uvedená dvojica divadelných zanietencov v mene Divadla VHV prihovorila početnému publiku.

J. Čiep

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs